Feng-Shui uopšteno

Feng šui je stari kineski sistem [ vestina i umetnost] uredjivanja prostora ne bi li se maksimizirala unutrašnja harmonija i sreca ili blagougodnost ljudi koji zive u njoj. Devedesetih, zapadna civilizacija pokušava da iskoristi ove principe u uredjivanju/dekoraciji sopstvenih domova i kancelarija. Iz prostog razloga: možda su shvatili koliko je to dobro za njih ili zato što su neki ljudi iz marketinga uvideli da mogu da prodaju gomilu knjiga, ogledala i unutrašnjih fontanica zahvaljujuci ovoj novoj pomami.
Najvažniji aspekt feng shui filozofije je chi (ci)– životna sila koja se krece izmedju nas i okružuje nas povezujuci sve u jednu harmonicnu celinu. Chi je energija kojoj se mora dopustiti da se slobodno krece, klizi i lako protice, ako želite da imate pozitivno okruženje ili dobar feng shui. Kad chi stagnira, dobijate loš feng shui.
Primenom feng shuija u uredjenju prostora postize se prirodniji, skladniji i izbalansirani tok energije u prostoru, zahvaljujuci kome dolazi do poboljsanja spavanja, vece opustenosti, boljeg raspolozenja i vise energije, ... S obzirom na to da primena feng shuija poboljsava osecanje sopstvenog prostora i vezu sa njim, ukucani se u prostoru osecaju sigurnijim, sto se brzo prenosi i u spoljasnji svet (sigurnost u ophodjenju sa drugima, u poslovima, itd.). U skladno uredjenom prostoru ukucani se bolje slazu, pa stanja srece, prosperiteta i uspesnosti dolaze kao prirodna posledica (uredjenja prostora).Tamo gde se postojece nepravilnosti prostora ne mogu promeniti, one se na svu srecu uglavnom mogu - popraviti [ "izleciti", kaze se u feng shuiju ]

Umeće feng shui – što zapravo znači vetar i voda – praktikuje se u Kini vec oko tri hiljade godina i ono predstavlja plan uređenja našeg okruzenja. Feng shui može da se koristi za predviđanje i menjanje zdravlja, porodičnog života i međusobnih odnosa. Kinezi izuzetnu paznju poklanjaju mestu gde se gradi kuća, njenom pogledu, načinu uređenja i korišćenju svake prostorije. Sve je oblikovano tako da bude usklađeno sa prirodom. Ako feng shui proučavate iz licnih razloga, pomoćiće Vam da jasnije razmišljate o tome gde i kako živite , ali i da prepoznate promene koje Vam mogu olakšati da se osećate opušteno na poslu ili kod kuće. Da vidimo kako deluje!

Načela feng shuija

Većina važnih načela feng shuija zasniva se na taoizmu, staroj kineskoj religiji. U skladu sa taoističkim načinom razmišljanja, svet se moze podeliti na dva međusobno odvojena područja, materiju i duh: stvari koje možete dodirnuti i držati i one koje ne možete. Taoisticki filozofi su materiju (stvarne stvari) nazvali yin, a duha (nadzemaljsko) yang. Yin predstavlja zemlju, a yang predstavlja nebo. Yang se predstavlja krugom, yin cetvorouglom smeštenim u središtu kruga. Kinezi ovaj simbol i danas smatraju srećnim i koriste ga kao novčić sreće.

Yin / Yang simboli

Dvostruki koncepti yina i yanga osnov su kineske filozofije prema kojoj oni nisu međusobno suprotstavljeni, već se nadopunjuju – da bi postojao, svakome treba onaj drugi. Tako je nastao jedan od najstarijih i najsnažnijih simbola – yin / yang symbol. Ova jednostavna crno – bela rondela jasno izražava sve što je važno za kineski nacin razmišljanja. Svaka polovina sadrzi tačkicu one druge, sto ukazuje na njihovo jedinstvo.
Yang, duh, postoji da bi se sjedinio sa svetlom, danom, muškosću, letom, jugom, gornjim i spoljašnjim. Yin, materija, izjednačava se sa tamom, noći, zenskošću, stabilnošću, zimom, severom, donjim i unutrašnjim. Ova dva načela predstavljaju se još jednostavnijim simbolom, jednom ravnom linijom koja predstavlja nebo, yang, i isprekidanom linijom koja predstavlja zemlju, yin.

Ki i četiri životinje

Kinezi veruju da postoji univerzalna energija ki, koja poseduje različite kvalitete, u zavisnosti od strane sveta iz koje dotiče. Svaki od četiri glavna smera kompasa ima sopstveni kvalitet koji se tradicionalno povezuje sa određenom životinjom.
- Ki koja dolazi sa juga snaži i usrećuje. To je područje crvenog feniksa – ptice leta i sreće, idealne za ugled bilo koje vrste.
- Sa severa, područja crne kornjače, dolazi ki koja hrani. Ova ki je uspavana i tajanstvena, pa odgovara osobinama crne kornjače – zivotinje zime. Crna kornjača se ponekad predstavlja kao zmija .
- Zapad je dom belog tigra. Ova ki je nepredvidljiva i može da bude razarajuća – izvrsna je ako volite avanturu i iznenadjenja .
- Istok je četvrt zelenog zmaja. Od njega stiže zaštitna i blaga ki koja donosi mudrost i kulturu.

pet elemenata

Jos jedan važan aspekt feng shuija poznat je kao teorija pet elemenata. Svakome od nas veoma je vazan jedan od elemenata, iako smo sačinjeni od svih pet. Ovi dominantni elementi se menjaju sa godinama.
Koje godine ste rodjeni? Koji je poslednji broj?
Ako ste rođeni godine koja se završava sa: 0 vi ste metal yang; 1 yin metal; 2 yang voda; 3 yin voda; 4 yang voda; 5 yin drvo; 6 yang vatra; 7 yin vatra; 8 yang zemlja; 9 yin zemlja.

Pet elemenata, pet tipova mogu se ukratko prikazati ovako :

VATRA: Pustolov – voli uzbuđenja i promene, mrzi da se dosađuje, treba da izbegava toplotu. VODA: Mislilac – voli znanje i intelektualno traganje, mrzi da bude povređen, treba da izbegava hladnoću.

DRVO: Istrazivač – voli da bude zaposlen i koristan, mrzi da gubi, treba da izbegava vetrovita mesta.

METAL: Katalizator – voli da bude precizan i da nadzire, mrzi nered i zbrku, treba da izbegava suvo.

ZEMLJA: Diplomata – voli ljude i da bude koristan, mrzi kad ga ignorišu, treba da izbegava vlagu.

Analiza prostora

Za odredjivanje sektora nekog prostora neki autori praktikuju metod Lo Šu, dok drugi koriste Pa Kua. PaKua je kompasna metoda, dok se za metodu Lo Šu koristi mreža.
Po nekoj mojoj logici kompasni Feng Shu-i je precizniji jer osam sektora Pa Kua pokrivaju svih osam sektora kompasa i stvarnih pravaca.
S obzirom da ovde ćaskamo na temu Feng Shuija i da razmenjujemo iskustva i znanja, dakle ne bavimo se profesionalno, bolje je prvo objasniti metodu Lo Šu, jer je I jednostavnija. Kasnije, može se savladati I Pa Kua metoda pa kad se udje u problematiku nije teško sjediniti obe…
Dakle, imamo osam spoljnih segmenata i jedno unutrašnje energetsko polje „Tai Chi“.
Skicu jednostavno nacrtate preko nacrta vašeg stana. Onda razdelite taj nacrt u devet jednakih energ. polja koja simbolišu različite aspekte vašeg života. Svaka zona predstavlja jedno područje: karijera, znanje, porodica, bogatstvo, slava, partnerstvo, deca, prijatelji i životna energija.
Znači treba Vam tlocrt Vašeg stana, na njemu označite (fluoresc. Flom.) tačno površine gde boravite, ulaz u stan,.. Skicu napravite tako da osnovna linija s poljima „znanje, karijera, prijatelji“ leži na zidu s ulaznim vratima.( Skica se prilagodjava nacrtu, tako da je možemo rastezati u svaki pravougaoni oblik.)

ZNACENJA POLJA

1. Karijera KAN
Ovo polje bague povezujemo s karijerom, svakodnevnim obavezama, životnim putem i našim smerom u životu. Povezuje se s elementom vode i severom. Negativni aspekti prostora koji pripada ovom području uzrokuju da stalno imamo prepreke na putu, loše odabiramo ciljeve, manjak ambicije, stalno imamo nove početke i profesionalno smo nezadovoljni.

2. Odnosi KUN
Predstavlja naše odnose s drugim ljudima – partnerom, prijateljima, našu otvorenost primanju i davanju i majku. Povezujemo ga s elementom zemlje i jugozapadom. Negativni elementi loše utiču na plodnost žene, doprinose lošoj komunikaciji među partnerima, usamljenosti, nemogućnosti pronalaženja partnera, a žena se ne nalazi u ravnopravnoj poziciji unutar porodice.

3.Porodica, Preci CHEN
Ovo polje bague pripada porodici, precima, starijim osobama i autoritetima. Element je drvo, a smer istok. Ako imamo problema s autoritetima ili nam nedostaje energije, ako smo letargični ili tvrdoglavi, onda postoje problemi u ovom području

4.Bogatstvo, Blagostanje SUN
Ovo je područje blagostanja, bogatstva i ličnog napretka. Pod blagoslovom ne mislimo samo na novac, već i na dobro zdravlje, ljubav, potomstvo, sretne okolnosti, pritok pravih informacija, pozive na bitna događanja, biti u pravo vrijeme na pravom mestu. Pripada drvu i jugoistoku. Problemi u ostvarivanju ciljeva, zastoji, financijska erozija ukazuju na probleme u ovom delu prostora.

5. Zdravlje TAI CHI (centar)
Područje centra se povezuje sa zdravljem duha i tijela, stabilnosti te ravnotežom. Pripada elementu zemlje. U njemu se susreću sve energije neba i zemlje. Treba biti prazno.

6. Pomoć CHIEN
Predstavlja naše vidljive i nevidljive pomagače, mentore, duhovne uzore, naš duhovni aspekt, putovanja i oca porodice. Govori o tome koliku pomoć imamo ali i koliko sebe dajemo drugima. Pripadajući element je metal, a smer severozapad. Negativni aspekti dovode do naše izolacije, gubitka snage, bespomoćnosti te nećemo imati podršku u životu. Muškarac će često biti van kuće.

7. Kreativnost i deca TUI
Ovom području pripadaju kreativnost, deca i svi slabiji od nas, hobiji i naši projekti. Treba potsticati opuštenost i kreativnost, društvenost, stvaralački rad. Pripadajući element je metal, a smer zapad. Blokade u kreativnom izražavanju, nemogućnost uživanja u životu i nemogućnost začeća dece rezultat su loše uređenog područja kreativnosti.

8. Mudrost KEN
Mudrost, znanje, učenje, sticanje znanja i lični razvoj, upoznavanje samog sebe, kontemplacija te fokus pripadaju ovom području. Element je zemlja, a smer severoistok. Ako se osećate nesigurno, ne možete pronaći svoj mir, često se svađate, nemate snage za nove početke postoje problemi u prostoru

9. Ugled, Budućnost LI
Ovo područje povezujemo s ugledom u društvu, časti i slavom, javnim priznanjima, harizmom, prosvetljenjem, budućnosti i ciljevima. Element je vatra, a smer jug. Loše uređeno područje budućnosti dovodi do nesigurnosti, zavisnosti o tuđim mišljenjima, nedostatku inspiracije, nedostatka ciljeva u životu, te najčešće nismo priznati od drugih

Sada analizirajte celu kuću.

Energetska skica simbolički govori kakvi su boravišni prostori. Uz pomoć ogledala, slika, biljaka, kristala ili svetlosti oživljavajte mesta za koja ste zaključili da predstavljaju slabe tačke. Popraviti odmah sve što je neispravno, slavine, plakare, vrata koja škripe.... sve su to smetnje koje stvaraju loš protok energije u stanu.

1- Karijera (Voda) ...dobro je u ovo podrucje staviti akvarijum, mini-fontanu ili sliku tekuće vode (reka, vodopad), ili držati neki drugi lični ili feng shui simbol za uspeh u karijeri (npr. figuricu kornjače). Ako ste u toku razvijanja sopst. biznisa dobro je staviti lampu pored akvarijuma da se odraz vode vidi na plafonu. Iz sopstv. Iskustva tvrdim da je jako delotvorno.

2 - Odnosi (Zemlja) ...ne treba sadržavati ništa što simbolizuje usamljenost (slika Hrista, neki tužni i usamljeni predeo). S druge strane, poželjno je da sve u ovom području bude upareno (dva svećnjaka, dve sveće, dve kristalne čaše, dva prstena) ili u množini (vise istih ili razlicitih stvari).

3 -Porodica (Grom) ...njegovim uredjenjem treba iskazati poštovanje precima (porodicno stablo, svetac koji predstavlja porodicnu slavu, gorionik, itd.), iako drzanje neke sretne zajednicke porodicne fotografije u ovom delu prostora takodje ima odlično dejstvo. Ono što predstavlja energiju ovog segmenta je drvo, pa se energija ovde može potaknuti drvenim predmetima kao i slikom šume ili stabla.

4- Bogatstvo (Vetar) ...Energiju ovog segmenta mozemo pojačati tako što ćemo u ovo područje staviti nešto što predstavlja prodiranje i kretanje s lakoćom, što su karakteristike vetra. To mogu biti slike ptice u letu, delfina koji je u skoku ili palmi čije se lisće pomiče pod delovanjem vetra. Dobro deluje po pitanju novca i kada se u ovaj segment stave slika ili objekt koji predstavljaju izobilje.

6 -Pomoc (Nebo) ...Ovo područje možemo pojačati slikama koje predstavljaju nebo, ikonama, sjajnim i metalnim predmetima. S obzirom na to da ovo područje predstavlja jedan aspekt putovanja, i medjunarodnu trgovinu, to u ovaj segment možemo postaviti i slike s putovanja.

7 - Kreacija (Jezero) ...energiju ovog područja čiji je alternativni naziv Jezero, podstiče sve ono što podstiče i naša osećanja. To mogu biti mirisi, voće u činiji, melodična muzika, slike s čulnim podsticajima (voće), eksplozije boja. Energiju ovog segmenta moze podstaći i slika jezera (ali i bilo koje drugo umetničko delo), kao i lepa činija ispunjena vodom (koja simbolizuje jezero).

8 - Znanje (Planina) ...Energiju ovog segmenta predstavljaju slike planinskih predela i zimske idile, kao i prazne kutije, koferi i kontejneri. Predmeti ili komadi nameštaja koji se postavljaju u ovaj segment da bi ga pojačali, trebaju uvek biti pojedinačni, dakle ne u paru ili množini.

9 - Ugled (Vatra) ...Ovaj segment naglašavaju objekti koji osvjetljavaju dušu: literarna dela velikih majstora, slike poznatih umetnika, poezija i muzika. Ovo životno područje možemo pojačati slikom izlaska sunca ili letnjeg dana, kao i jakim osvetljenjem

4
9
2
3
5
7
8
1
6


SE
S
SW
E
0
W
NE
N
NW

MEĐUSOBAN ODNOS ELEMENATA I DELOVA DOMA

Unoseći atribute pet elemenata u lično okruženje otvarate put za konačnu transformaciju vitalne energije.Kako je svaka osoba ličnost za sebe jedan elemenat uvek mora biti dominantniji.To pruža stvaranje suptilne veze između ličnog okruženja i segmenata života.

VODA u domu odgovara realnim prostorijama koje su vezane za vodotokove:kupatilom,segmentom kuhinje,ateljeom i prostorom za meditaciju. Dom sa neispravnim vodovodom,može ometati vaše poslovne poduhvate i dovesti do finansijskih poteškoća.Negativna mentalna stanja koja nastaju su strah,unutrašnji nemir,gubitak volje i pad ambicijaAko je ovaj elemenat povezan sa periodom vašeg rođenja pobrinite se da u kući imate kutak za privatnost i samoću..

DRVO u domu simbolično odgovara dnevnoj sobi,muzičkom studiju,biblioteci i kabinetu.Kuća u kojoj je oštećena i slaba drvenarija deluje inhibitorno na vašu na sposobnost organizacije,planiranja i donošenja odluke.Negativno stanje je bes,razdražljivost,strah da se ne upadne u klopkuAko ste rođeni u sezoni drveta obezbedite posebno mestou kome proučavate,stvaratei držite vaše knjige.

VATRA je povezana sa kuhinjom,dnevnom sobom,tremom,dvorištem i vrtom Dom sa pokvarenim grejanjem,štednjakom,klima uređajem,će uticati na pad vaše radne sposobnosti ,sam rad će biti impulsivan,brzoplet i posledično manje produktivan.Negativna mentalna stanja su nedostatak radosti,nesposobnost uživanja,frigidnost(ili impotencija)Rođeni u sezoni vatre moraju imati topao dom u kome će moći zadržati svoju privatnost.

ZEMLJA u domu odgovara temelju podu,zidovima,od prostorija kuhinji,ostavi,trpezariji,i podrumu.Ako su napukli neravnih površina vlažni i na bilo koji drugi način narušeni mogu snažno kočiti uspeh svega što radite,sa tendencijom da izgubite produktivnost i uravnoteženost.Negativna mentalna stanja su nesigurnost,žudnja za nečijom pažnjom,pohlepa,i usamljenost.Da ne bi ste patili od stalne zabrinutosti obezbedite sebi dobro opremljenu kuhinju,udobnu trpezariju i poseban prostor za rad

METAL korespondira sa radnom sobom ili bibliotekom,bilo kakav kvar na električnim ili telefonskim linijama,sigurnosnim alarmima,bravama će dominatno uticati na razvoj vaših poslovnih poteza neizostavno će biti poremećen planirani ritam realizacije.Negativna stanja su nefleksibilnost,melanholija,pohlepa.Ako ste rođeni u sezoni metala dom mora bit ičist i uredan,sa zanimljivom bibliotekom i mirnom radnom sobom.

EFEKTI PRENATRPANOSTI

Vaš dom diše kao živo biće,njegov dah,vitalna energija ulazi i izlazi kroz vrata i prozore i plovi kroz hodnike i sobe.Kada je strujanje ometeno prenatrpanošću gubite osećaj lakoće i udobnosti,elementi u vašem telu postaju neuravnoteženi,što se ogleda u poremećaju vašeg zdravlja i emotivnog života.
Prenatrpanost je vezana za instikte ograđivanja i samozaštite od drugih,a sa druge strane za osećaj nesigurnosti.Osoba koja pretrpava svoj proctor bi trebalo da se zapita šta joj je zaista potrebno da bi se osećala sigurno i srećno,i šta je sprečava da to ostvari.
Pretrpanost u blizini ulaznih vrata uvek ukazuje na otpor da se izađe napolje,to je težnja da se zabarikadirate od spoljnog sveta.Ukoliko imate gužvu oko ulaznih vrata,sigurno se sa mnogo čim borite na putu ka svojim ciljevima.Verovatno vam stalno lebdi pitanje u glavi”Dokle više?”
Pretrpanost polica iznad glave,ili pak stvari složene visoko do plafona oslikava vašu neprekidnu strepnju:”Šta ako se desi nešto neočekivano?”
Pretrpanost ispod vašeg kreveta,čak i ako su stvari uredno složene će snažno opterećivati vaše telo dok spavate što će sigurno imati svoje reperkusije na vaše zdravlje
Ukoliko je neki krupan komad nameštaj postavljen u određenom sektoru na način da vam se doima kao prepreka,to će indikovati neprilike u datoj oblasti života

Prenatrpanost i pet elemenata

Ukoliko je središte, severo-istok,ili jugo-zapad vašeg doma opterećen nameštajem,ili je u neredu ugožen je elemenat Zemlje.To ukazuje da previše brinete o sebi i ukazuje na probleme sa zdravljem koji se tiču funkcije želuca,slezine i pankreasa Može se dogoditi da budete potpuno blokirani
.Ukoliko rasčistite gužvu na jugozapadu,pa tu postavite jedan intiman set za sedenje sa lakoćom ćete uspostaviti harmoniju u vašem braku ili će te delovanjem privući ljubav,romansu u vaš život.U porodici ova oblast posebno pogađa sreću žene u domaćinstvu..
Gužva na severoistoku indikuje da imate probleme u komunikaciji i pri negovanju dubokih prijateljstava,a i pomoć kad vam je potrebna sigurno ne stize blagovremeno A i učenje ,bilo koji vid sticanja znanja u porodici će biti dosta teško.
Ako se nered pojavi na zapadu ili na severozapadu ugrožen je elemenat Metal.Otuda ste u stalnom konfliktu zbog nekontrolisanosti.Vaša deca mogu imati teškoće da ostvare svoje ambicije.Zdravstveno ukazuje na probleme sa plućima i debelim crevom
Nered na severu,ugrožava elemenat Vode.Ovo indikuje tendenciju da skrivate osećanja pred drugima,a ujedno imate snžno ograničenje vaših potencijala i izgleda da ih iskažete u vašoj poslovnoj orjentaciji,teško da dobijete unapređenje na poslu.Zdravstveno ukazuje na anksioznost i tegobe od strane bubrega i bešike.
Ako se nered pojavljuje na istoku i jugoistoku,ugrožen je elemenat Drveta.Generalno je pogođena sreća sektora koji se odnosi na prosperitet,rast,bogatstvo i prihode porodice.Istok se posebno odnosi na najstarijeg sina,a jugoistokna najstariju ćerku Postoji tendencija da se postane konfuzan i neodlučan sa duboko potisnutim besom.To svakako utiče na funkciju jetre i žučne kese.
Prenatrpanost i nered na jugu ugrožavaju elemenat Vatre,što nosi tendenciju da imate problematične ljubavne veze,ukazuje na nasilno ponašanje,a moglo bi se desiti da časno ime porodice bude omalovaženo ili da otac doživi sramotu. Za one koji se bave biznisom, javnim poslovima ovo nosi gubitak poštovanja, počasti, priznanja i slave. Zdravstveno nosi poremećaj funkcije srca, tankog creva i imunog sistema.
Sada, prošetajte svojim domom i ispitajte efekte prenatrpanosti,koje se možete lako rešiti jednostavnim sortiranjem stvari, premeštanjem i odbacivanjem nepotrebnog.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice