Kua kalkulator


YOUR GENDER
Musko Zensko
     
   Vas datum rodjenja
Dan : Mesec: Godina :
  Pripadate grupi znakova A vas KUA broj je:

Feng Shui i vaše dobre direkcije prema Gua broju

Vaš
Gua
broj
Vaše dobre i sretne lokacije i uglovi Vi ste tip
Istočni(E) ili Zapadni (W)
1 Southeast - East - South - North East
2 Northeast - West - Northwest - Southwest West
3 South - North - Southeast - East East
4 North - South - East - Southeast East
5 Muški su Gua 2: Northeast - West - Northwest - Southwest
A žene su Gua 8: Southwest - Northwest - West - Northeast
West
6 West - Northeast - Southwest - Northwest West
7 Northwest - Southwest - Northeast - West West
8 Southwest - Northwest - West - Northeast West
9 East - Southeast - North - South East
 

Vaših 4 povoljnih ili sretnih direkcija

Vaš Gua broj 1 2 3 4 5
*
6 7 8 9
Sheng Chi - Vaš uspešan smer SE NE S N NE
SW
W NW SW E
Tien Yi - Smer vašeg zdravlja E W N S W
NW
NE SW NW SE
Nien Yen- Smer vaše romanse S NW SE E NW
W
SW NE W N
Fu Wei - Vaš lični razvoj N SW E SE SW
NE
NW W NE S

E, vaših 4 neuspešnih direkcija

Ho Hai- Neuspešne direkcije W E SW NW E
S
SE N S NE
Wu Lui Kwei - Direkcija 5 duhova NE SE NW SW SE
N
E S N W
Lui Sha - Direkcija 6 ubistava NW S NE W S
E
N SE E SW
Chueh Ming- Totalan gubitak SW N W NE N
SE
S E SE NW
Za Gua broj 5, gornji broj je za muškarca, a donjije za žene.

Kada odredite vaše uspešne i sretne smerove, jako je važno da ih zapamtite. Uvek imajte na umu vašu najuspešniju direkciju. Ali, billo kakva da je, svaka od devet direkcija ima svoju sreću, odnosno, tip sreće, saglasno vašem Gua broju. Ako ne možete da zapamtite vašu kartu sretnih brojeva, vi je odštampajte. Za početak koristite tabelu iznad i uz pomoć kompasa pronađite najsretnije uglove vaše kuće. Koristeći navedene povoljne direkcije, dok sedite jedete, spavate ili radite, uvećaćete svoju sreću i blagostanje. A takođe i kod loših uglova, vidite da ih markirate i kompenzujete uticaje negativne enrgije kako biste zaštittili sebe. U slučaju da je vaša Gua number =5, muškarac uzima Gua Number 2, a žene uzimaju Gua Number 8
Kako se dobija Kua broj?
Da bi ste ga izračunali upotrebljava se Kineski lunarni kalendar. Za sve one3 koji su se rodili pre 6 il i7 Februara, morate se vratiti godinu dana unazad.
Za žene ovaj broj se dobija kada se na zadnja dva broja u godini rodjenja doda broj 5 i svede na jednocifreni.
Za muškarce, zadnja dva broja u godini rođenja se svedu na jednocifreni i oduymu od broja deset.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice