Feng shui uvod


Kineski izgovor Feng Šui-a je FANG ŠVEJ što u prevodu znači "vazduh i voda". To je drevna kineska veština koja egzistira više od 6000 godina na Istoku, tačnije u Kini i Japanu, a u zadnjih desetak godina sve brojnije su pristalice i sledbenici ove metode u Evropi i Americi. Klasični Feng Šui (u to vreme geomantija) za vreme drevne Kine bio je brižljivo čuvana tajna koja se prenosila samo sa učitelja na pažljivo odabrane učenike.

Zvanje majtora Feng Šui-a dobijali su vrsni poznavaoci ove metode "vazduha i vode", i bili su duboko poštovani i cenjeni. Da bi postali majstori Feng Šui-a morali su biti poznavaoci više naučnih disciplina, posebno kosmologije ("Vasiona je uređena sredina kojom vladaju opšti zakoni"), astronomije i geografije.

Feng Šui majstori su bili zaduženi da se brinu za dobru sreću, zdravlje i prosperitet kraljeva i čitave carske dinastije (svojim životom su to garantovali).

Učenici Feng Šui-a su kod majstora sticali znanja i učili i duže od 15 godina. Feng Šui je veština ali isto tako i metod. Veština stoga što podrazumeva iskustvo da bi se njime bavilo, a metod jer on koristi određen način mišljenja, ispitivanja i rada, a kao krajnji cilj, u oba slučaja bavljenja Feng Šui-jem, jeste blagostanje i prosperitet čoveka, ljudi uopšte.

Feng Šui ima dva polazišta i dva nivoa upražnjavanja.
1. Prvo polazište jeste: čovekovo stanje i energije utiču na njegovo okruženje (u pozitivnom ili negativnom smislu).
2. Drugo polazište jeste: stanje okruženja utiče na čovekovo unutrašnje stanje (u dobrom ili lošem smislu).

Unutrašnji i spoljašnji plan čoveka su delovi jedne celine, dakle nedeljivi su, međusobno uslovljeni, zavisni. Postoje razne teorije, podele i tumačenja značenja Feng Šui-a, ali samo je jedna autentična škola koja potiče iz stare taoističke tradicije (tao=bog, put, razum, reč, smisao, logos). Ona obuhvata čitav niz tehnika koje uključuju kinesku atrologiju, metodu kompasa, metodu forme, radiestezijske i bioenergetske tehnike itd.

Postoje dva kineska astrološka sistema "BA CU" (osam reči) i "JO HSING" (9 zvezda) koji se još zove i "podučavanje ČI-a".

Sistem "9 zvezda" najstariji je poznati sistem horoskopa. U Feng Šui-u on je jedan pojednostavljen pristup metode kompasa, koji omogućava da naše komade nameštaja postavimo na adekvatno mesto tako da pri tome možemo uživati u boljem zdravstvenom stanju, prosperitetu i pre svega dobrobiti.

Osim metode kompasa, Feng Šui pomaže, odnosno otkriva boje koje su autentične, kao sistem za određenu osobu. Ovaj sistem boja obuhvata tri dela:
1. Lične boje, koje proističu iz kineskog horoskopa "9 zvezda".
2. Upotreba boja u okruženju - kako bi harmonizovali nas i naš prostor.
3. Upotreba boja da uravnoteže energiju u samom prostoru, bez obzira ko u njemu živi.

Cilj Feng Šui-a kao metode jeste stvaranje jedne harmonične sredine pogodne i prijatne za život. Naš dom je deo naše svesti, on predstavlja ne samo nas same kao ličnosti već i naše telo. Unutrašnje utiče na spoljašnje (naše biće na naš stan) i obratno, spoljašnje utiče na unutrašnje (naš stan na naše biće, nas same), i menja ga. To dejstvo je omogućeno energijom koja je zajednička osnova svega. Kada govorimo o energiji, u ovom kontekstu, to je ČI-vitalni princip sveprožimajuća energija i njeno osnovno svojstvo jeste da se neprekidno kreće i neometano cirkuliše.

ČI (CHI), sveprožimajuća energija, ima tri faze: * Šeng ČI - znači kretanje naviše, sjaj, kada osećamo pozitivna htenja * Si ČI - znači bledilo i umiranje, kada se osećamo depresivno * Ša ČI - predstavlja štetnu energiju, kada smo besni i uzrujani; Ša polazi od negativnih stanja tla, kako ispod (štetno zračenje), tako i iznad tla ("tajne strele").

Faze kružnog toka ČI-a JIN i JANG su negativne i pozitivne faze kružnog, neprestanog, toka ČI-a. Oni su koreni moći početak svega - osnovni princip celog Univerzuma. Tako postoje jin i jang tipovi ličnosti sa svojim karakteristikama, tipovi jin i jang zanimanja, okruženje tipa jin i jang itd. i sve se to uzajamno prožima i dopunjuje. Stanja ČI-a ČI ima pet stanja, odnosno pet elemenata. To su: voda, drvo, vatra, zemlja i metal. Jedan od elemenata je dominantan za svaku osobu, a to se potom odražava na brojne segmente života. Potom, kao važno u Feng Šui analizi sledi određivanje srećne zvezde, one koja predstavlja ključ našeg ličnog života i životnog stila.

Određivanjem srećne zvezde otkrivamo i direkciju u prostoru koja nam najviše odgovara (strana sveta), boje koje su za nas najpovoljnije, oblike s kojima smo u harmoniji i uzorke (dekore) koji nas oplemenjuju i čine srećnima kao i o našem stilu.

Kod analize prostora najčešće se koristi metod "8 tačaka". Svaka od osam tačaka predstavlja segment, oblast života i ima svoje ime. Njenim korišćenjem, ukoliko nam je na raspolaganju skica, nacrt ili plan stana otkrivaju se slabosti u stambenom prostoru i mogu se savetovati određeni "lekovi" za rešavanje problema tog ugroženog dela.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice