Share to FB


Manji aspekti

Uz pet glavnih aspekata (konjunkcija, opozicija, trigon, kvadrat i sekstil) u astrologiji se koriste i brojni takozvani manji aspekti koji svaki za sebe daju dodatne informacije o odnosima pojedinih planeta. Za razliku od glavnih aspekata koji su prvenstveno definirani preko odnosa pojedinih znakova unutar Zodijaka, ovi manji aspekti slijede ideju simbolike brojeva i formuliraju se preko dijeljenja kruga pojedinim brojem. Iako jedan veliki broj astrologa uspješno formulira svoja tumačenja koristeći samo glavne aspekte, ovi manji postaju izuzetno zanimljivi ukoliko se želi doživjeti dublja dinamika astrološke karte. Naime, prilikom analiziranja faza u odnosima pojedinih planeta upravo manji aspekti omogućavaju uočavanje razumijevanje aktualne situacije i popunjavaju velike praznine između pojedinih glavnih aspekata. Veliki doprinos izučavanju manjih aspekata dao je engleski astrolog John Addey koji je povezao astrologiju s numerologijom i svojom teorijom o harmonicima stvorio podlogu za lakše razumijevanje pojedinih manjih aspekata.

 
Kvintili
 
kvintil - 72°, orbis: 1°
bikvintil - 144°, orbis: 1°
 

Ovi aspekti pripadaju seriji koja nastaje dijeljenjem kruga brojem 5. Njihovo izražavanje se odigrava prvenstveno na mentalnom planu gdje potpomažu stvaranju kreiranju savršenih mentalnih oblika. Kvintili su istovremeno aspekti genijalnosti, ali i ludila. Addey je u svojim istraživanjima primijetio kako se ovi aspekti često pojavljuju u kartama umjetnika i znanstvenika, no isto tako i u kartama kriminalaca i žrtva nasilja. Kvinitili će istovremeno obilježiti i revolucionare i diktatore. Poput broja 5, tako se kvintili povezuju uz veliku potrebu za slobodom koja rezultira kreativnim pronalaženjem alternativnih putova izražavanja.

Septili
 
septil - 51° 26´, orbis: 1°
biseptil - 102° 51´, orbis: 1°
triseptil - 154° 17´, orbis: 1°
 

Septili pripadaju seriji određenoj brojem 7. Kao i taj broj, ovi aspekti su povezani uz distanciranje od ovog svijeta u svrhu pronalaženja smisla. Vrlo često septili iskazuju sklonost nedruštvenom ponašanju i želju za dosezanjem viših nivoa iskazivanja planeta koje uključuju. Oni otvaraju mogućnost dosezanja višeg reda koji se nalazi iza naizgled nepovezanih događanja. Addey pronalazi da su septili često prisutni u kartama ljudi koji se posvećuju duhovnom putu. Istovremeno ovi aspekti donose i sklonost sudbinski uvjetovanim akcijama.

Oktili
 
polukvadrat - 45°, orbis: 3°
seskvikvadrat - 135°, orbis: 3°
 

Ovi aspekti odražavaju dinamiku broja 8, što znači da planeti koje povezuju osjećaju dosta izraženu tenziju. U kartama gdje su prisutni pokreću želju dosezanja moći uz ulaganje potrebnog truda. Polukvadrat izražava napetost na rudimentarnom nivou. On sa sobom donosi zapreke koje se pojavljuju zbog nespremnosti mijenjanja ustaljenih navika ponašanja. S druge strane, seskvikvadrat svoju energiju usmjerava prema vam i potiče na kreiranje okoline prema subjektivnom društvenom modelu. Živciranje nastaje kada postanemo svjesni da svijet koji nas okružuje ne slijedi ideje koje mu namećemo.

Novili
 
novil - 40°, orbis: 1°
binovil - 80°, orbis: 1°
kvadrinovil - 160°, orbis: 1°
 

Novili su aspekti povezani s brojem 9. Oni sa sobom donose neki oblik iluminacije nakon koje doživljaj ideala nastojimo prenijeti svima drugima. U tom procesu žrtvujemo osobne interese i posvećujemo se višem cilju. Planeti koji međusobno u aspektu novila objašnjavaju o kakvoj je iluminaciji riječ i koji ideal se stvorio prilikom kontakta s unutrašnjim sebstvom. Unutar karmičke astrologije postoji mišljenje kako novili sa sobom donose sjećanja na prošle živote.

Decili
 
decil - 36°, orbis: 1°
tridecil - 108°, orbis: 1°
 

Decili su povezani s brojem 10 koji označava konačnu manifestaciju onoga što je prošlo kroz unutrašnji proces kreiranja i pročišćavanja. Ovi aspekti su usko povezani s kvintilima jer manifestiraju ono što nastalo nakon što su kvintili pročistili um. Decili podižu svjesnost područja života koje je simbolizirano kombinacijom planeta. Njihova posljedica bi trebalo biti otvaranje vibracijama s viših nivoa postojanja.

Inkonjunkcije
 
polusekstil - 30°, orbis: 2°
kvinkunks - 150°, orbis: 3°
 

U prošlosti su ovi aspekti označavali ne postojanje kontakta između planeta koje su uključivali. Tek u modernijoj astrologiji oni se definiraju kao aspekti za sebe i označavaju potrebu osvješćivanja povezanosti određenih unutrašnjih sadržaja s vanjskim svijetom. Polusekstil se dugo vremena smatrao prilično harmoničnim aspektom, no kako je vrijeme prolazilo sve više su do izražaja dolazile njegove sličnosti s kvinkunksom. Problem ova dva aspekta je u tome što smo preko njih dovedeni u poziciju da usklađujemo ono što smatramo da nije uopće potrebno usklađivati. Oni vrlo često označavaju štetne nesvjesne navile koje uporno ponavljamo.

Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice