Numerološki programi


Numerološka analiza DATUMA rođenja osobe

Uporedna numerološka analiza DVA DATUMA rođenja (slaganje u vezi)

Numerološka analiza DATUMA zasnivanja braka (venčanja)

Slaganje i neslaganje u vezi

NENUMEROLOŠKA analiza imena

Numerološka analiza IMENA i/ili PREZIMENA

Numerološka analiza DATUMA nastanka događaja ili otvaranja firme, stanja u državi

TIMSKI HOROSKOP


portalportal