Podela na Aaete


Rune su izvorno pismo korišteno u Severnoj Europi .Pismo datira još od 2. stoljeća naše ere i trajalo je kroz cijeli Srednji vijek.Rune kao pismo koje se uglavnom sastoji od ravnih linija, osmišljene su za urezivanje u tvrde površine kao u drvo, kamen, metal, kost. Nađene su urezane na nadgrobnim pločama, mačevima, urnama, štitovima i draguljima te objektima u kućnoj uporabi poput kutija, na okvirima vrata.. Uzeto iz knjige Almanac of the Ucanny: Rune su drevno abecedno pismo, od kojeg svako slovo posjeduje ime koje ima značenje, kao i odgovarajući zvuk. Rune su korištene u poeziji, gatanju, inskripcijama, ali nikad kao izgovorena riječ. Od početka, Rune su preuzele ritualnu funkciju, korištene za proricanja, divinaciju u kojima se prizivaju više sile koje mogu utjecati na živote i sreću ljudi. Vještina runskih majstora doticala je svaki aspekt života, od sakralnih do najpraktičnih dijelova. Postojale su rune i čarolije koje su utjecale na vrijeme, plime, žetvu, ljubav, zdravlje, plodnost, rađanje i smrt. Rune su se urezivale na amajlije, krigle, koplja, kolibe i brodove. U runskim divinacijama su se koristile grančice i kamenja jer su, kao prirodni objekti, utjelovljavali drevne moći. Runski simboli su urezivani u dijelove drveta, utisnuti u metal ili urezani u kožu koja je bila umakana u ljudsku krv , čime se smatralo da se pojačava potencija čarolije.Najčešće su bile na glatkoj površini kamenčića s nacrtanim simbolima na jednoj strani.Runski majstori s posjedovali kožne vrećice u kojima su bili ti kamenčići, na svakom po jedna runa. Protresli bi vrećicu i pobacali ih po podu. One rune koje su pale sa simbolima okrenutima prema gore su tada interpretirane. Rune su ultimatno magično oruđe za rituale s nordijskim božanstvima.Svaki runski simbol u sebi sadrži elementarnu silu koja korespondira sa značajkama boga ili nekom prirodnom moći. Svaka runa je ujedno i slovo kao i nosilac prirodne potencije.Rune su nasljednici šamanskih simbola moći, čiji korijeni sežu duboko u prošlost prije početka samog pisma. Lingvistično gledano, riječ «runa» ima konotaciju misterije. Sama riječ se vjeruje da dolazi od Indo-europskog korijena ru,što znači «misteriozna ili tajna stvar». Svaka oznaka koju zovemo runa je riznica znanja i značenja, ali toj se mudrosti može pristupiti samo marljivim učenjem runske vještine u svim njenim aspektima. Runski sistem je dinamičan, fleksibilan, kreativan i otvoren za daljnji razvitak. Realnost je fluidna i svaki put kad se koriste ruune one reagiraju na novi način prema toj tekućoj, promjenjivoj realnosti. Prema legendi, Odin je otkrio rune preko mukotropne samospoznaje.Odin se ranio sa svojim moćnim kopljem Gungnirom i obješen za noge, visio je devet dana i devet noći sa Yggdrasila, Drva svijeta, i gledao je u ponore Niflheima razmišljajući o misteriji runa. Njegova žrtva je bila danak za pridobivanje te teško stečene spoznaje.Sa svojom patnjom,Odin je pridobio znanje o misteriji runa, a s tom mudrosti je zadobio moć nad svime-Odinova patnja je zaključena bljeskom u uvid kojimu je dopustio da otpusti puni potencijal runa za ljudsku upotrebu. Rune variraju u broju, imenima i obliku. Temeljna njemačka abeceda se sastojala od 24 rune.Od ranog 19. stoljeća u Sjevernoj Umbriji i anglosaksonskim područjima se broj povećao na 33, a kasnije su je Vikinzi smanjili na 16. Od 5000 runskih zapisa do sad otkrivenih, većina ih je nađena u Švedskoj, gdje su korišteni u Vikinško doba u pisanju nadgrobnih natpisa. U nekim predjelima rune su obilježene kao poganske, a negdje su imale blagoslov Crkve. U anglosaksonskoj Engleskoj, na primjer, runske spomen ploče su se pojavile tek u kršćanska vremena.

Prema legendi Rune su nastale kada se je Odin, gospodar smrti i ponovnog rođenja, objesio naglavce o veliko drvo svijeta, Yggdrasil, na devet dana i noći kako bi shvatio Rune. Rune su se razvile u nordijskim, germanskim i anglosaksonskim kulturama i služile su kao abeceda i serija religijskih simbola.Ti narodi su se služili Runama prije dolaska kršćanstva koje ih je pokušalo iskorijenti. Riječ "rune" je vezana za nordijsku riječ "run" što znači tajna, njemačku riječ "raunen"- šaptati. Svaka runa, osim što predstavlja određeno slovo abecede, služi i kao oznaka za određeni objekt što vodi do dubljih značenja. Nordijska abeceda se zove Futhark po zvukovima prvih šest znakova. Postoji nekoliko varijanata runske abecede tj. Futhark-a. Stariji Futhark se sastoji od 24 znaka podijeljena u 3 skupine (Aett-i). Svaki Aett sastoji se od 8 runa: Freyov Aett (Frey-bog plodnosti), Hagalov Aett, Tyrov Aett (Tyr- bog rata). Tim runama dodana je i jedna posebna neispisana runa- Wyrd. IZRADA RUNA Rune je poželjno izraditi vlastoručno je će tako na njih prijeći energija osobe koja ih izrađuje. Rune treba napraviti od prirodnog materijala, uzetog ili iz zemlje (glina) ili od zemlje (drvo). Ako odlucite da ih bojite, to treba raditi sa prirodnim i tradicionalnim bojama. To su: crvena za energiju (najefektnija za muskog shamana); zelena za rast (uglavnom koristena od zenskih shamana i Wicca); ili plava - boja Odina, teutonskog Boga runskog znanja. Prilikom izrade važno se je usredotočiti na značenje Rune koju izrađujemo.Rune izrađujemo ucrtavanjem ili urezivanjem u drvo ili kamen. Ako ih ucrtavamo preporuča se crvena ili plava boja. Najbolje je da su približno iste veličine kako bi se izbjeglo podsvjesno povezivanje oblika Rune s njezinim značenjem.Rune se drže u platnenoj torbici, također Vam je potreban komad platna na kojem ćete bacati rune (tradicionalno se se koristi platno bijele boje). BACANJE RUNA Svaka Runa ima svoje jedinstveno značenje uvjetovano njezinom pozicijom u postavi i povezanošću s drugim Runama. U starim vremenima je postojao običaj da se prizove jedan od bogova - zastitnika runa, Odin ili Freyja, prije početka obreda. Postoji nekoliko različitih načina bacanja Runa. Mogu se položiti licem okrenute prema površini na kojoj bacamo Rune. Tada ih se lagano rukom zarotira u smjeru kazaljke na satu. Pri tome smo koncentrirani na pitanje koje postavljamo Runama. Rune vam nikada nece odgovoriti sa "da" i "ne", pa zato izbjegavajte takva pitanja. Izvlačimo ih jednu po jednu u pozicije kao što su Keltski križ, Sigel, Peorth, Križ...Osim navedenog načina izvlačenja, možemo ih izvlačiti i direktno iz vrećice u kojoj ih držimo.Ravnajte se po osječaju i izvucite onu koja vas privuće. Snaga Runa dolazi iz Vas što je važnije od samog rituala. Rune nemaju neko specifično značenje već ono koje im Vi odredite. Sljedeće je samo moja interpretacija do koje sam došla u drugim vodičima ili iz vlastitog iskustva.

FREYOV AETT

Frey- bog plodnosti, mira i vremena Ovih 8 runa pripadaju bogu plodnosti Freyu i povezane su sa stvaranjem svijeta, bićima koja ga nastanjuju i bogovima. Rune u ovom aettu imaju efekt pokretanja događaja i označavaju osnovne stvari u životu- novac, zdravlje, sukob, inteligenciju, kontrolu, znanje, ravnotežu i užitak.

FEOH, FEHU

Značenje: označava stoku koja je u ranim društvima bila mjerilo bogatstva, prosperitet, novac, emotivno i duhovno bogatstvo, ciljevi, plodnost Magijska upotreba: za novac, promociju, posao, nalaženje posla, postizanje ciljeva, započinjanje novih poslova Povezanost s mitovima i bogovima: Frey, Brisingamen, Gullveig, Dwarfs, Sigurd i Otterovo zlato Analiza: Feoh je sve ono što mislimo da tražimo i što najčešće ne pokazuje sličnost s onim što ćemo eventualno naći. To je također i naš dom, jer nakon svih lutanja osjećati ćemo potrebu za toplinom doma i obitelji. Feoh nas podsjeća da, prije spiritualnih putovanja, moramo biti sigurni u našim fizičkim situacijama. Isto tako uključuje i snagu i naporan rad koji dovodi do bogatstva. Feoh je runa boga Freya (bog plodnosti, koja je također jedan oblik bogatstva). UR, URUZ Značenje: energija, strast, vitalnost, instinkt, fizička jakost, izdržljivost, hrabrost, divlja snaga, seksualnost, plodnost, nesvjesno, primitivna svijest, iracionalno, dobro zdravlje, šamanska iskustva, može označavati i izazov koji vodi do velike promjene Magijska upotreba: za jačanje volje, povečanje seksualne energije i potencije, pomoć u lovu Povezanost s mitovima i bogovima: Ullr, Loki, Odin (kao šaman) Analiza: Označava tura (bizon koji je živio na području cijele Europe, a izumro je 1627.god.). Prema pričama bio je malo manji od slona, te je imao rogove dugačke oko 6 stopa koji su bili visoko cijenjeni kod Germana kao rogovi za piće. Slike turova su pronađene u neolitskim pećinama i vjeruje se da je upravo lov na tura imao obredno značenje u inicijaciji dječaka u svijet odraslih muškaraca. Dječak koji je ubio tura time je dokazao da je muškarac i samim time iniciran u prvu razinu misterije- svijest da je izvor života smrt. Runa ur označava divlju životinju što je opozicija runi fehu (domaće životinje). Ur predstavlja i svijest o smrti i našoj prolaznosti. Energija ove rune je sirova, snažna, to je čista, iskonska vatra.

THORN, THURISAZ

Značenje: snaga ljudske podsvijesti, pretjerana ljutnja i požuda Magijska upotreba: pomoć u učenju i meditaciji, samodisciplina, rješavanje loše životne situacije Povezanost s mitovima i bogovima: Loki, Divovi Analiza: Bezgranična energija thorna može se koristiti za dobro ili za kaos. Negativan događaj u životu može i donijeti važnu životnu lekciju. Divovi su zli i destruktivni prema bogovima Aesira, ali oni donose promjenu i čist put za novo doba. Thorn je jasan falični simbol- on može probosti, ubosti i nauditi, ali i zaštiti. Predstavlja snage ljudske podsvijesti.

ANSUR, ANSUZ, OS

Značenje: mudrost, autoritativna figura, vođa, duševna i tjelesna ravnoteža, pravda, znanje, razum, komunikacija, proročanstva, poučavanje, dobar savjet, kontrolirana, kreativna, božanska snaga Magijska upotreba: za donošenje mudrih odluka, uspjeh Povezanost s mitovima i bogovima: Odin Analiza: Ansur- izgovorena božja riječ. Ova runa predstavlja sirovu energiju rune ur obuzdanu disciplinom i iskustvom rune thorn. Ansur se veže uz Odina, boga mudrosti i rata, koji putuje između svijetova na svom osmonogom konju Sleipniru. Odin je naučio lekciju prvih triju runa i stekao mudrost, ali to je samo još jedan početak. U ovoj runi postoji određeni manjak suosjećanja. Odin sjedi visoko iznad ovog svijeta, gledajući i odlučujući sa svog prijestolja, ali on još uvijek ne razumije svoje ljude i samog sebe. On još uvijek treba tu emocionalnu povezanost kako bi postao veliki vođa.

RAD, RAIDO

Značenje: putovanje, promjena, sudbina, izazov, životna lekcija, napredak, kotač života, duhovno traženje Magijska upotreba: zaštita za putnike, olakšavanje promjena Povezanost s mitovima i bogovima: Norne, Sigurdovo putovanje Analiza: Rad predstavlja životni put neke osobe i njegov utjecaj na druge puteve. Ti putevi su povezani s sudbinom kojom u nordijskoj mitologiji upravljaju Norne, tri sestre koje žive u blizini prvog korijena Yggdrasila. One ga zalijevaju vodom iz bunara Wyrd. Norne okreću sudbinu bogova i ljudi. Rad nam poručuje da iako izgleda kao da smo postigli naše ciljeve (ansur), život i promjene se nastavljaju i moramo uvijek ići naprijed. Završiti ćemo tamo gdje smo i počeli, ali na višoj razini i s boljom perspektivom. Putovanje ustvari nikad ne završava.

CEN, KEN, KENAZ

Značenje: svjetlo, vatra, vidjeti, znati, razumijeti, rješenje problema, mudrost, prosvjetljenje, kreativnost, inspiracija Magijska upotreba: za kreativnu inspiraciju, pomoć u učenju, plodnost, otklanjanje tjeskobe i straha Povezanost s mitovima i bogovima: Mimir, patuljci, Muspellheim Analiza: Škotski glagol "ken" znači znati, razumijeti, vidjeti i u tom smislu treba i tumačiti ovu runu. Svjetlo u tami uključuje ezoterično duhovno prosvjetljenje. Slika osobe koja nosi baklju, predstavljajući muški element vatre i zraka, ulazi u pećinu gdje dolazi u dodir s ženskim elementom zemlje i vode. Ovo udruživanje muškog i ženskog elementa rezultira rađanjem novih ideja.

GYFU, GEBO

Značenje: poklon, davanje, partnerstvo ili sjedinjene u ljubavi ili poslu, vjenčanje, velikodušnost, neočekivana sreća Magijska upotreba: za pronalažanje i jačanje ljubavne veze, plodnost, za sreću, označavanje poklona ili ponude Povezanost s mitovima i bogovima: Sigurd i Brunhilda; Aesir i Vanir Analiza: Gyfu je runa povezanost, posebno povezanosti među ljudima. Sve do ove rune naš put se nije susretao s drugim putevima. Ovdje dolazimo do točke kada se naš put križa s drugim putevima i dopušta nam da uspostavimo vezu s drugima. Te veze jačaju razmijenjivanjem poklona. Gyfu se u davna vremena koristio kao simbol međusobne povezanosti, poljupca. Ova runa znači poklon čije prihvačanje nameće obvezu primatelju jer u nordijskoj kulturi poklon je uvijek zahtijevao uzvratni poklon. Poklon razmijenjem među ljubavnicima, kao prsten, simbolizira njihovu povezanost. WYN, WUNJO Značenje: slava, ostvarivanje ciljeva, veselje, nagrade, zadovoljstvo, suradnja i druženje s drugim ljudima Magijska upotreba: za uspjeh , motivaciju, ostvarivanje ciljeva Povezanost s mitovima i bogovima: Baldr, Asgard Analiza: Wyn kao zadnja runa prvog aetta, predstavlja kraj jednog ciklusa i početak slijedećeg. Vrlo pozitivna , stabilna runa, predstavlja mjesto u kojem ljudi žele odmoriti tijekom svog putovanja životnom stazom. Kršćanski pjesnici ju uspoređuju s nebesima, rajem, ali ustvari je povezanija s paganskom Valhallom jer taj raj nije stalan. Kao blagostanje rune fehu, slava wyna je samo iluzija. Postigli smo uspjeh na samo jednoj razini i još uvijek postoji puno lekcija u životu koje moramo naučiti. Wyn nam omogućava da zastanemo, odmorimo od putovanja, "napunimo baterije" i pripremimo se za povratak na životnu stazu koja nas vodi dalje u nepoznato. Omogućava nam da vidimo što slijedi, što bi se mogli desiti na putu, ali ako prerano pokušamo to dostići ili dohvatiti, samo će nam "iscuriti" kroz prste.

HAGALOV AETT

Neki autori ovaj aett povezuju s Hel (Hella), nordijskom božicom mrtvih koja živi u Svijetu tame- Niflheim ili Helheim. Drugi ovaj aett povezuju s Heimdallom, bog koji čuva i promatra, sa toliko razvijenim sluhom da može čuti kako raste trava na livadi i runo na ovci. Rune ovog aetta su povezane s energijom kojom čovjek ne može vladati. One predstavljaju snage kao što su Norne, vrijeme, Wyrd i duhovni razvoj.

HAGAL, HAEGL, HAGALAZ

Značenje: nagli gubitak, uništenje, karmičke lekcije, drastične promjene, ograničenje, prekid, kašnjenje, potpuna promjena smjera, bolest, patnja Magijska upotreba: uklanjanje neželjenih utjecaja Povezanost s mitovima i bogovima: Ragnarok, Loki, Divovi Analiza: Ideja uništenja starog kao neophodnog da bi izraslo novo, kao u nordijskom mitu o Ragnaroku, je vrlo važna za razumijevanje ove rune. Runa hagaa se nalazi između kena (vatra) i isa (led), podsječajući nas na nordijski mit o nastanku svijeta i kreativnom potencijalu koji leži između te dvije suprotnosti. Kao karta Kule u tarotu, hagal je negativna runa samo ako ju tako odlučimo promatrati i odbijamo učenje lekcije koju ona nosi. Kako se ova runa nalazi na početku drugog aetta, ona označava i početak i kraj, izbacujući nas iz sigurnosti wyna. Ona je slična životnoj situaciji u kojoj kad nešto ide savršeno, možete očekivati da će Vam sudibna zadati jedan zdrav udarac u glavu samo da bi provjerila da obračate pažnju. Ovaj božanski poziv na buđenje se događa često u životu, ali često je pogrešno tumačen kao božanska kazna. Nažalost, takvi događaji će se ponavljati sve dok osoba ne shvati njihovu lekciju.

NYD, NAUDHIZ

Značenje: potreba, odgovornost, teškoća, nesreća, iskustvo na kojem se uči, ustrajnost, unutarnja snaga, strpljivost Magijska upotreba: predstavlja potrebu za ispunjenjem Povezanost s mitovima i bogovima: Freyr i Gurd, Otterovo zlato Analiza: Nyd je podsjetnik da sve nije onako kako bi trebalo biti. Bez obzira koliko imate, nikada nije dovoljno i postoji stalna želja za još nečim boljim. Nyd predstavlja neravnotežu između želja i mogućnosti. Način na koji će ta situacija biti riješena utjecati će na ostatak životnog putovanja. Nyd nam poručuje da preispitamo svoje vrijednosti i prioritete i vraća nas natrag na put ka vlastitoj sreći. Znamo da smo na pravom spiritualnom putu kad radimo one stvari koje nas najviše usrećuju i ispunjavaju. Ova runa nam pomaže da učinimo prvi korak na tom putu dajući nam do znanja da smo skrenuli s njega. U kombinaciji s ostalim runama, nyd utječe tako što uzrokuje događanje.

IS, ISA

Značenje: led, neaktivnost, blokada, stagnacija, povlačenje, odmor Magijska upotreba: za zaustavljanje procesa Povezanost s mitovima i bogovima: Nifelheim Analiza: U stara vremena Nordijcima je is (led) bio bitan dio svakodnevnog života. Prijetio e njihovim usjevima i brodovima gotovo kroz cijelu godinu, ali je isto tako bio prihvaćen kao simbol stvaranja. Vatra je topla i ugodna, ali mora biti uravnotežena zimskim smrzavanjem kao što je rođenje uravnoteženo smrću. Is predstavlja period odmora prije aktivnosti. Is odgađa planove za pogodnije razdoblje, otklanja žestinu iz sukoba, podrazumijeva hlađenje osjećaja. U postavi s drugim runama ona odlaže, smrzava učinak drugih runa.

GER, JERA

Značenje: godina, žetva, promjena, potpuni ciklus godišnjih doba, nagrada, produktivnost, prirodna plodonosnost, kretanje, prirodni razvoj Magijska upotreba: ona donosi promjenu, za plodnost i rast Povezanost s mitovima i bogovima: Sif, Thor, Freyr, Granni Analiza: Drevni seljak nije trebao kalendar da mu kaže kada treba saditi ili vremensku prognozu kako bi znao kada će padati snijeg. Godišnja doba bila su dio njegovih kostiju i krv, i njegova egzistencija je ovisila o prilagođavanju promjenama. Ger prati runu is kao što proljeće prati zimu. Led je razbijen, kotač se pokrenuo i stvari se opet idu naprijed kako bi i trebale. Ova runa razbija cijeli set negativnih runa s kojima je započet ovaj aett. To nije postignuto bježanjem od leda i borbom protiv nepravedne sudbine, već učenjem iz iskustva i jednostavnim čekanjem. Oluje dođu i prođu, ali sunce je uvijek tu i život je uglavnom lijep. Uživajte dok možete. Ger je runa uzroka i posljedice, a povezana je i s idejom pravde.

EOH, EIHWAZ

Značenje: završetci, promjena, inicijacija, borba sa vlastitim strahovima, smrt, transformacija Magijska upotreba: da donese promjenu, da olakša životnu tranziciju Povezanost s mitovima i bogovima: Hel, Yggdrasil Analiza: Drvo tise je od davnina u sjevernoj i zapadnoj Europi bilo povezivano s runama, magijom i smrću. Jedan od razloga za tu asocijaciju je i to što je tisa crnogorica (ona se uspješno bori s zimom i smrću), njene crvene bobice simboliziraju krv života, ima vrlo dugačak životni vijek. Sađenje tise na groblju je predkršćanski običaj. Eihwaz je trinaesta runa futharka i označava njegovu sredinu. Interesantno je i to što je trinaesta karta u Tarotu također smrt. Ehwaz je prolaz kroz koji moramo proći kako bi ušli u svijet boginje Hel i tamo stekli znanje i prihvaćanje vlastite smrtnosti. Ovog procesa se ne treba bojati jer svi moramo proći kroz njega ako želimo svladati najdublje strahove i steći mudrost koja se ne može naučiti iz knjige. žžova mudrost dolazi iz iskustva. Eihwaz predstavlja vrata mudrosti koja se nalaze između života (jera) i ponovnog rođenja (pertho).

PEORTH, PERTHO

Značenje: ponovno rođenje, misterija, magija, novi početak, proročanstva, plodnost Magijska upotreba: plodnost, olakšavanje poroda, pomoć u magiji Povezanost s mitovima i bogovima: Freya, Angrbode Analiza: Točan prijevod riječi peorth je predmet mnogih rasprava. Problem je u činjenici da se zvuk P ne pojavljuje nigdje u starogermanskom jeziku, što vodi do vjerovanje da je to riječ donešena iz nekog drugog jezika. Prema staroj engleskoj runskoj pjesmi, ta riječ je povezana s nekom vrstom igre, igraća figura, kocka. Ova riječ je povezivana i sa slavenskom riječi za ženski spolni organ , što je zanimljivo jer runa označava ponovno rođenje, trudnoću. Runa je usko povezana sa sudbinom- put kojim putujemo nam je predodređen od trenutka rođenja. Peorth predstavlja igru sreće. Poručuje nam da sudbini iskoristimo što bolje možemo. U duhovnom smislu navodi na razotkrivanje skrivenog. Peorth je početak procesa i alat za ostvarivanje cilja.

EOLH, ALGIZ

Značenje: zaštita, pomoć, obrana, upozorenje, podrška, mentor, etička dilema Magijska upotreba: za zaštitu, pomoć u lovu Povezanost s mitovima i bogovima: Heimdall, Gjallerhorn Analiza: Heimdall je zanimljiv i misteriozan lik u nordijskoj mitologiji, a sa ovm runom ga povezuju zbog njegove uloge zaštitnika i čuvara. On čuva vrata koja se nalaze na granici svijetova, u rukama drži rog i mač. Prošli smo kroz smrt i ponovno rođenje i sada nam još preostaje susret s Čuvarem prije povratka našem svijetu. On je taj koji nam naređuje da mudro iskoristimo našu novu snagu. Od sada osoba više ne može biti zaokupljena samo osobnim razvojem već mora uzeti u obzir i utjecaj svojih postupaka na druge. Svaki čovjek sam odabire kojim će putem- mač je u njegovim rukama i on sam odlučuje hože li ga upotrijebiti u obrani ili napadu.

SIGIL, SOWELU

Značenje: sunce, uspjeh, pozitivna energija, snaga, aktivnost, plodnost, zdravlje, pobjeda svjetla nad tamom, jasno viđenje, Magijska upotreba: energija, snaga, uspjeh, liječenje, plodnost Povezanost s mitovima i bogovima: Sunna Analiza: Sowelu predstavlja prirodnu moć sunca. Sunčeva toplina i svjetlost simboliziraju život, rast i sve ono što je pozitivno i dobro. Prema nordijskom mitu, Sunce voze preko neba u kočiji koju progoni veliki vuk. U indoeuropskom paganizmu, sunce je često povezivano s konjem (sunce u kočiji koju vuče konj). Oboje su simboli života i plodnosti. Simbol svastike ili sunčevog kotača pojavljuje se već u neolitskom razdoblju diljem Azije i Europe. Sunčeva runa predstavlja kretanje i energiju. Sowelu označava kraj drugog aetta i kao wyn simbolizira uspjeh i slavu. No, sunce je vrlo aktivan simbol za razliku od opuštajuće Valhalle. Uspješno smo došli do kraja aetta i zaključak je pozitivna runa. Ovdje se možemo nakratko odmoriti od puta u toplini i svjetlosti sunca, upijajući energiju za posao koji nas čeka.

TYROV AETT

Posljeznji aett pripada bogu rata i pravde Tyru. Rune trećeg aetta se odnose na duhovno prosvjećenje i intelektualna postignuća.

TYR, TIWAZ

Značenje: borba, dužnost, disciplina, odgovornost, odricanje i uspjeh pomoću žrtve, sukob, snaga, ozljeda, put ratnika, odlučnost Magijska upotreba: za zaštitu, pobjedu, snagu, jačanje volje, liječenje rana Povezanost s mitovima i bogovima: Tyr i vuk Fenris Analiza: Treći aett, kao i drugi, počinje s gubitkom. Razlika je u tome što runa hagal nosi žrtvovanje onih stvari koje nisu toliko bitne za naš razvoj, dok tyr predstavlja dobrovoljnu žrtvu koju pridonosi onaj koji točno zna čega se odriče i zašto. Bog Tyr je žrtvovao ruku, dopuštajući vuku Fenrisu da mu ju odgrize, kako bi okovao njegovu kaotičnu snagu. Kao što je Tyr jedan od najstarijih bogova nordijske mitologije, tako je i njegova runa jedna od najstarijih runa. Preživjela je, nepromijenjena, još od ranog brončanog doba. Tyrova runa predstavlja sve one dobre osobine: snagu, hrabrost, dužnost i odgovornost. S druge strane ona predstavlja i dublju misteriju- ranjenog boga. Bol rune tyr fokusira pažnjum i traži disciplinu. Ta rana nosi dublje značenje. Ur je svladan, a lekcija tyra i hagala je naučena. To je put ratnika.

BEORC, BERKANA

Značenje: rođenje, začeće, plodnost, zdravlje, ozdravljenje i oporavak, nov početak, rast, izobilje, obnova, preporod, pročišćenje Magijska upotreba: liječenje (posebno infekcija), pomoć u začeću djeteta Povezanost s mitovima i bogovima: Frigg, Idunna Analiza: Beorc je simbol rođenja i plodnosti. Kao što runa tyr muška runa i predstavlja put ratnika, tako je beorc ženska runa i predstavlja put majke, one koja vida rane i donosi život nakon smrti. Predstavlja i rađanje novih ideja, uspješan početak pothvata. EH, EHWAZ Značenje: konj, promjena, kretanje, pomoć, energija, komunikacija, volja, snaga Magijska upotreba: pomoć u komunikaciji i putovanju, za "slanje" magijskih čini Povezanost s mitovima i bogovima: Sleipnir Analiza: Konj je bio snažan simbol u gotovo svim kulturama. Često se vjerovalo da vuče kočiju s suncem preko neba. Jak, spretan i vjeran, njegova povezanost s ljudima je jedinstvena. On je omogućio čovjeku da obavlja poslove za koje je preslab i kreće na putovanja koja bi za njega bila predaleka. Konj ni pripitomljavanjem nije izgubio svoju snagu. Ehwaz predstavlja energiju i kretanje. To nije bezlični izvor energije, već živo biće koje ima potrebe i želje, ne obični rob. Taj izvor energije treba poštovati. Ehwaz nas uči partnerstvu, povjerenju i vjernosti onakvoj kakva se stvara između konj i jahača. Ovo je ravnoteža koja se mora postići na putu čiste magije.

MAN, MANNAZ

Značenje: čovječanstvo, obitelj, zajednica, ljudska priroda svakog pojedinca, odnosi među ljudima Magijska upotreba: da predstavi određenu osobu ili grupu ljudi, za uspostavljanje društvenih odnosa Povezanost s mitovima i bogovima: Ask i Embla, Midgard Analiza: U širem smislu, man predstavlja cijelo čovječanstvo- cijelo područje Midgarda. U užem smislu to su oni sa kojima ostvarujemo osobne kontakte, od obitelji do prijatelja i šire zajednice koja nas okružuje. Isto tako man predstavlja našu povezanost s bogovima i prirodom. To je cijela mreža ljudskih odnosa, sa osobom u sredini, koja zrcali mrežu sudbine istraženu kroz runu rad. S razlikom u tome što je mreža rune rad više fiksna dok je ova promjenjiva i vrlo živa. Prošlost i sadašnjost, muško i žensko, ja i drugi- sve suprotnosti su ujedinjene ovdje i čine cijelinu.

LAGU, LAGUZ

Značenje: voda, osjećaji, strahovi, podsvjesna intuicija, duhovne sposobnosti, skrivene stvari, savjetovanja Magijska upotreba: pomoć u borbi s strahovima, stabiliziranje mentalnih i emocionalnih poremećaja, otkrivanje skrivenih stvari Povezanost s mitovima i bogovima: Njord, midgardska zmija Analiza: Za većinu ljudi voda budi ugodne asocijacije- mirnoća, ljubav, suosjećajnost, intuicija i osjećaji općenito. Za nordijske narode voda je najčešće predstavljala more. Ono je bilo zastrašujuće, nepredvidljivo, dom midgardske zmije i grob mnogih mornara. Lagu povezuje i svijetlu i tamnu stranu elementa vode. Ova runa govori o našim najdubljim strahovima, hladnoći i svim onim zastrašujućim stvarima skrivenim u našoj podsvijesti. Razumijevanje i mudrost koje smo stekli kroz ehwaz (suočavanje s vlastitom smrtnošću) i druge rune koje slijede za njim, pripremili su nas za susretanje s ovom tamnom stranom koju predstavlja lagu. Lagu će nas natjerati da preispitamo sebe same i naše ponašanje, te nam naglasiti ono što koči naš duševni razvoj. Lagu bi mogli nazvati runom spiritualnog savjetnika, a po tradiciji to je osnovna ženska runa. Njezini varljivi elementi proizlaze iz njene promjenjivosti, više negoli iz zlobe.

ING, INGWAZ

Značenje: rad, produktivnost, ravnoteža, povezanost s zemljom, "stajanje s obje noge na zemlji", siguran i zaštićen dom, obitelj puna ljubavi Magijska upotreba: plodnost, zemljoradnja, rast, balans, zdravlje općenito Povezanost s mitovima i bogovima: Freyr / Ing, Nerthus, Thor, Vaniri Analiza: Ing je dansko/anglo-saksonsko ime za Freya, boga agrikulture i plodnosti. Zemljoradnja je jedan od prvih pokušaja čovjeka da kontrolira okolinu i plodnost svojih usjeva. Životinje i ljudi su bili glavna briga većine paganskih zemljoradničkih kultura. Većina ljudi zapadnjačke kulture je izgubila tu povezanost s zemljom i procesom rasta usjeva. Oblik ove rune može upučivati na polje (oranicu), ali njena prava simbolika leži u ravnoteži, predstavljajući harmonijsku povezanost nas i četiri elementa (četiri smjera). Ing nas podsjeća na drevnu povezanost bogova i zemlje. To je runa prizemljenja koja, usmjeravajući nas ka zemlji, ponovno povezuje naše tijelo, misli i dušu. Ing nosi značenje ispunjenja, sigurnog i zaštićenog ognjišta (svjetlo koje sja u tami, tj duhovne težnje).

DAEG, DAGAZ

Značenje: dan, sreća, uspjeh, aktinost, ispunjavajući život, zadovoljstvo, napredak, razvoj Magijska upotreba: za donošenje pozitivnog rezultata Povezanost s mitovima i bogovima: Sunna, Baldr, Yggdrasil Analiza: Ova runa dovršava treći aett ostavljajući samo runu othal da dovrši ciklus. Kao i u prethodna dva aetta, daeg završava treći aett sa svjetlom i nadom. Wyn predstavlja zemaljsku slavu, sunce te nebesku snagu, koje daeg povezuje donoseći apstraktnije svjetlo i snagu sowela na zemlju u naš svakodnevni život. To je prikazano i samim oblikom rune. Kao i runa ing, daeg simbolizira harmoniju čovjeka i njegove okoline. Daeg tu ideju nosi korak dalje, upućujući na harmonijsku povezanost i sa duhovnim okruženjem.

ETHEL, OTHALA

Značenje: vlasništvo, zemlja, nasljeđe, bogatstvo, osječaj pripadnosti, dom, zemlja predaka Magijska upotreba: dovršavanje projekta, jačanje obiteljskih veza, zemlja i vlasništvo Povezanost s mitovima i bogovima: devet svijetova Yggdrasila Analiza: Ova runa pokazuje dosta sličnosti s prvom runom futharka- feoh. I ovdje se nalazimo u području vlasništva i zdravlja. No stoka je tamo predstavljala pokretno vlasništvo, dok je zemlja nešto što traje. Može biti naslijeđena, a što je bitnije ona definira tko smo po tome gdje smo. To je naš dom. Ova runa predstavlja mjesto susreta Midgarda i Asgarda, nas i našeg Boga. Ideja zemlje i nasljeđa je samo simbol- moramo samo naći naš "centar" koji će našem životu dati smisao, a to je krajnji cilj runskog putovanja. Nakon svih putovanja i avantura, svi se na kraju vraćamo kući. To ne znači da su ta putovanja bez cilja. Baš suprotno, samo kroz ta istraživanja naš dom ili duhovni centar može imati pravo značenje za nas. Ethel ne završava samo ovaj treći aett, nego nas i vraća na početak futharka, ali na višoj razini. Sada možemo započeti slijedeći veliki krug runskog putovanja.

portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice