Šamanska magija

Viđenje Pomocu Kamena

Osoba moze da nauči da, i pri običnom dnevnom svetlu, vidi na šamanski način neobičan aspekt prirodnih fenomena. Evo metoda Lakota Su Shamana, a koji se zove vidjenje pomoću kamena. Najpre se odlučite na koje pitanje želite da dobijete odgovor. Onda šetajte usamljenim delom prirode sve dok neki kamen, veličine oko dve pesnice, ne privuče vašu pažnju. Uzmite ga, pa pronadjite udobno mesto gde možete neometano da sedite. Stavite ga na zemlju ispred sebe i postavite mu pitanje na koje želite da dobijete odgovor.

Pazljivo proučavajte gornju vidljivu površinu sve dok u njenim linijama, udubljenjima i drugim nepravilnostima ne uočite figure živih bića. Za to će vam biti potrebno nekoliko minuta. Kada ste uočili jednu, ili više životinja, biljki, insekata, lica, ljudskih oblika ili sličnih entiteta na toj strani, razmišljajte šta vam oni poručuju u vezi s vašim problemom.

Zapamtite zaključak i ponovite postupak sa sledećom površinom kamena. Ako je kamen dovoljno veliki imaćete barem četri površine za proučavanje.

Sledeće sto treba da uradite jeste da u miru razmislite kako se pojedinačne poruke svake površine mogu kombinovati i sažeti u jedinstveni odgovor na vaše pitanje. Zatim s poštovanjem i zahvalnošću vratite kamen na mesto i u položaj u kome ste ga pronašli.

Sve o Šamanizmu

Ako zelite da se informisete o šamanizmu i da krenete da vežbate neke od tehnika iscelenja i samoiscelenja... savetujem vam da pročitate knjigu "Šamanski put - Majkl Harner". U knjizi su opisane vezbe za sticanje shamanske moci...portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice