Sve o vešticama


Veštičija pravila

Iako je veštičija religija jedna od retkih u kojoj nema pisanih kanona, pa samim tim ni stritnih pravila kojima se pripadnici moraju pokoravati ipak postoji izvestan broj nepisanih pravila kojih se svaka prava veštica pridržava.

1. Ne nanosi zlo. Sve što pošalješ vraća ti se nazad tri puta.
2. Upotrebljavaj magiju u skladu sa prirodom i univerzumom.
3. Veruj u Velikog Boga i Veliku Boginju.
4. Na svemu zahvali Velikom Bogu i Velikoj Boginji i blagoslovi ih.
5. Voli i štiti prirodu.

Šta treba da znate

Osoba muškog pola je takođe veštica. Nazivi kao što je Warlock se smatraju pogrdnim.
Dozvoljeno je da veštice nose garderobu svih boja i stilova, pa čak i da rituale obavljaju nage kako bi pred Velikog Boga i Veliku Boginju došle u prirodnom obliku. Crna boja je omiljena u veštičijoj garderobi jer sve boje pomešane zajedno daju crnu. Crna boja takođe skuplja energiju (setite se samo koliko je toplija crna stvar koja stoji na suncu i prikuplja sunčeve zrake od bele koja odbija zrake). Prilikom izvođenj rituala je veoma važno prikupiti svu energiju koja se nalazi oko Vas kako bi magija bila što snažnija. Ako svetlost putuje brzinom od 300.000. km/s zamislite koju količinu informacija apsorbujete zajedno sa svetlošću koja do vas dolazi posle dugog putovanja kroz svemir.

U doba inkvizicije crna boja garderobe je služila i kao neka vrsta maskirnog odela jer su veštice tada svoje rituale vršile noću u šumi i ako bi naišao neki radoznalac lako su mogle da isčeznu u noć.

Spell ili čarolija je misao, projekcija ili molitva za usmeravanje energije ka željenom.
Magični vrt je mesto na kome se izvode rituali i sadi bilje koje se pri njima upotrebljava.
     Na engleskom veštica (witch) znači mudar, božji čovek.
     Veštice ne veruju u đavola već u Velikog Boga i Veliku Boginju.
     Pentagram se koristi kao simbol pri obredima , a predstavlja amajliju zaštite i simbol četiri elementa i duhovnog sveta. To je takođe simbol čoveka i Zemlje začtićenih Velikim Bogom i Velikom Boginjom iI simbol univerzalne mudrosti.
     Religija veštica je prirodno magijska religija.
     Svaka veštica sama piše svoje čarolije. Za čarolije je potrebna sposobnost vizualizacije. Potrebno je da budete potpuno smireni, da naučite da crpete snagu iz sebe, zemlje, Sunca, Meseca, zvezda i naučite da čujete glas Velikog Boga i Velike Boginje.
     Inicijacija u Magiju je ritual izveden u samoći. To je privatni trenutak između Velikog Boga i Veliku Boginje i Vas gde se u potpunosti posvećujete Veštičarenju.
     Tek posle godinu dana učenja veštica može da se priključi nekom Kovenu ili Krugu. Inicijacija u Koven ili Krug treba da poveže grupu veštica (obično je broj limitiran na 13 osoba, a ponekada i 13 parova) kako bi pomagale jedne drugima. Ritual za inicijaciju treba da nepiše cela grupa.
     Esbat je mesečno okupljanje Kovena koje se obično održava kada je Mesec pun. Mesec je pun oko 13 puta godišnje (to je jedan od razloga čestog korišćenja broja 13 u ritualima).FAZE MESECA

    Mesec je uvek izgledao kao misteriozna i moćna sila ljudima. On utiče na plimu i oseku i protoke magičnih sila. Ako naučimo više o njemu možemo da učinimo da se naša magija spoji sa njegovom i postane jača. Uspeh magije zavisi od mnogih stvari, a jedna od najočiglednijih je pravoremeno izvođenje rituala i čarolija u skladu sa mesečevim menama. Mesec je u fazi rasta od mladog do punog Meseca, a u fazi opadanja od punog preko mladog Meseca dok potpuno ne nestane sa obzorja na tri noći. Ta faza se naziva Tamni ili Crni Mesec.
     Faza rastućeg Meseca je najbolja za čarolije rasta, počinjanje novih projekata, inicijaciju i za čaranje. Tokom faze kopnjenja Meseca treba bacati čini za odagnavanje zlih uticaja, odstranjivanje prepreka, odagnavanja bolesti, neutralisanja neprijatelja, i uklanjanje zla.
     Tri dana posle mladog Meseca su najmoćnija za bacanja čini za rast i nove početke koj bi trebalo da se manifestuju tokom punog Meseca. Iako Mesec izgleda kao pun tokom tri noći on je uistinu pun samo u vreme označeno u kalendaru. Sve posle tog vremena je faza kopnjenja. (Prva četvrtina je vreme između mladog i punog Meseca, poslednja četvrtina je izmađu punog i mladog Meseca ).portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice