Inicijacija u magiju


Pre inicijacije u magiju ili Koven treba dobro da razmislite o tome šta zapravo taj čin za Vas znači. Ovo bi trebalo da bude čin posvećenja Boginji i Bogu i obećanje da ćete iskreno prihvatiti i veštine i način života koji vam se nudi i pokušati da kroz njih izgradite i istražite sebe i svet oko vas. To je i obećanje da ćete poštovati i sebe i druge i imati poštovanja i razumevanja za sve različite stvari koje nam ovaj svet nudi, jer veštica je takođe svesna da način žiota koji je izabrala ne mora biti inajbolji način žiota za druge.

Sama inicijacija u Magiju ne znači da ste postali veštica, već da ste posvetili čitav svoj život tome da postanete veštica . Veštica je svesna toga da nikada neće znati sve ali da će kroz ceo život napredoati i učiti kroz sve dobro ili loše što život donosi. Veštica je takođe svesna toga da ako želimo da promenimo svet oko sebe prvo moramo promeniti sebe, a da bi smo sebe promenili moramo se dobro upoznati.

     1. Trebalo bi da ritual inicijacije izvedete na mestu na kome nećete biti uznemiravani. Trebalo bi da pročistite prostor vodom sa solju i mirisnim štapićima (najbolje bi bilo da upalite one od sandalovog drveta jer oni imaju poseban uticaj na stanje duha).
     2. Hodajte u krug u pravcu suprotnom od kazaljke na satu sa vodom i štapićem u rukama. Recite : "Posvećujem ovo mesto posoljenom vodom, dimom iI svetlom vatre. Neka tako bude."
     3. Vratite se u centar kruga i odložite vodu i štapić na oltar, vizualizujte krug od bele svetlosti oko sebe i pređite ga atameom ili desnom rukom u pracu suprotnom od kazaljke na satu počevši od severa ili istoka.
     4. Recite :"Ispisujem ovaj krug ko u dane drevne kao pozdrav Onima što su bili i da ponovo magija vlada. Neka tako bude."
     5. Poprskajte belu sveću uljem od sandalovine od centra prema vrhu i od centra prema dnu. Upalite sveću drvenom šibicom i recite: "Palim ovaj plamen u znak mog zaveta Onima što su bili . Činim to od svoje volje, da svi vide."
     6. Pozovite čuvare kula: "Sile Severa, Istoka, Juga i Zapada, pridružite se mom obredu, da budete svedci mom zavetu i odobrite mi pristupanje. Neka tako bude."
     7. Pozovite Boga iI Boginju diznjem ruku gore stojeći na centru kruga i recite: " Blagoslovena Gospo, Boginjo Starine, posvedoči mom  obredu i čuj moju zakletvu u tvoju ljubav i tvoju svetlost." Prastari Gospodaru, Zaštitniče svega, dok polažem ovaj zavet posvedoči ovom obredu I zakletvi koju polažem." "Uz pomoć moći Onih što behu i magije koju uspostaviše ja polazim na svoje putovanje i neka bi oni blagoslovili sve moje dane." "Neka tako bude."
     8. Sada kada ste prizvali Boga i Boginju, čuvare kula i One što behu da prisustvuju Vašem obredu spremni ste da položite zavet. Ono što sledi je samo primer toga kako bi nastavak rituala trebalo da izgleda, ali je najbolje da ga Vi sami osmislite.
     Podignite sveću i recite: "Pred Bogom i Boginjom ja ( recite svoje ime), odsada (Vaše magijsko ime) u krugu mudrosti koji simbolizuje moje ponovno rođenje, zakljinjem se da ću poštovati Boga i Boginju i na svim poljima svog života. Težiću da spoznam njihove velike misterije i misterije koje se nalaze u meni. Deliću ovo znanje i ovaj put sa svima koji iskreno tragaju za prosvetljenjem. Čuvaću i štititi veštičarenje od svih koji žele da ga unište. Braniću Boga i Boginju. Radiću u skladu sa energijom Zemlje, Kraljevstvom Bilja, Životinja, Duhova i Ljudi težeći uvek jedinstvu i harmoniji. Radiću u skladu sa Elementima i truditi se da ih razumem. Polažem zavet kao zaštitnik Zemlje i Čuvar Svete Majke. Slaviću i poštovati barću i sestre u Magiji čak i kada nam se putevi razlikuju.. Poštovaću i čuvati Stare običaje. Neka bude tako."
     9. Predstavite se čuvarima kula. Prvo idite do ugla (strane seta) od koga ste započeli krug. Recite: " Ja (Vaše magijsko ime) koji stojim između svetova dolazim pred vas jer sam se zavetovao Onima Što behu i veštićarenju. Neka zauvek radim ispravno i na setloj strani.. Svete moći (Sever, Istok, Jug, Zapad) blagoslovite carstva Zemlje, Vazduha, Vatre i Mora da zauvek delimo harmoniju i miru. Od moje volje. Neka bude tako."
     10. Sada možete da provedete neko vreme razmišljajući o promenama koje Vam je donelo Vaše ponovno rođenje. Ovo je takođe dobar momenat da počnete da pišete u svoju Knjigu Senki. Možete početi pisati o tome šta očekujete od sebe tj. kako o Vi možete doprineti magiji i čta očekujete zuzvrat. Budite iskreni.
     11. Sada je vreme da se zahvalite Bogu i Boginji. Recite: "Blagoslovena Gospo, Prastari Gospodaru, združeni kao Sveti, zahvaljujem se što me blagosloviste moćima Sunca i Meseca. Sretno se rastali i sretno se ponovo sastali.
     12. Otpustite čuvare kula obrnutim redom od onog na koji ste ih pozvali. Recite: "Sveti duhovi Starine, snage četiri strane, neka je blagoslov na vama, od sinova i kćeri magije. Kada se rastanemo neka vam put siguran bude. Neka bude tako."
     13. Sada možete ugasiti sveću (nikada ne duvajte u sveću jer Vaš dah može poremetiti punjenje). Zatvortite magični krug. Hodajte po krugu u pravcu suprotnom od kazaljke na satu vizualizujući kako emergija nestaje u zemlju i recite: " Iako je ovo obredno mesto sada otvoreno ono je zatvoreno u mom srcu kao i ljubav Boga i Boginje ono ostaje u meni iako se rastajemo. Neka bude tako."portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice