Oruđe veštice


     Athame - nož koji obično ima crnu drsku i dvostruku oštricu. Pretstavlja element vatre, muški princip i Jug. Koristi se za usmeravanje energije u ritualima, a ne bi trebalo da se koristi za sečenje. Uobičajeno je da veštice svom alatu daju posebno magično ime.


     Mač- koristi se u iste svrhe kao i athame.Tkođe predstalja element vatre, muški princip i Jug.

     Pehar- služI za držanje vode žiota. Predstavlja ženski princip i element vode. Predstavlja zapad i može biti od bilo kog materijala mada neke veštice izbegavaju kristal jer on predstavlja Jug.

     Kotao - pretstalja dar rođenja, smrti i ponovnog rođenja, znanje i inspiraciju. Predstavlja ženski princip, elemente vodu i vatru.


     Peyton - kružni disk na kome je ucrtan pentagram ili sveti simboli. Može biti od bilo kog materijala,obično je drveta, ali može biti i od papira. Nekada je pravljen od voska jer tako može brzo da sagori, što je bilo jako važno kada brzo treba ukloniti dokaze o veštičarenju. Treba da zauzima centralno mesto na oltaru i na njega se uglanom koncentriše sa energija u toku rituala. Predstavlja ženski princip, Sever i element zemlje.


     Metla - služi za čišćenje ritualnog prostora. Mnoge veštice je stavljaju napolju, pored vrata kako bi se zaštitile od neželjenih energetskih uticaja.
     Zvono - vekobima se verovalo da poseduje magičnu i duhovnu moć. Njegov zvuk simboliče moć stvaranja, a oblik žensku snagu inebeski svod. Ne koriste ga sve veštice, ali se može koristiti da pojača neke delove rituala.

     Čarobni štap - predstavlja element vazduha, muški princip i Istok. Možete ga kupiti ili ubrati sa najbližeg drvete (pod uslovom da ste prvo zamolili drvo da Vam ga da i na tome mu se zahalili). Koristi se u ritualima za usmeravanje energije.

     Magični kovčeg je mesto gde se odla`e alat I bilje koje se upotrebljava u ritualima.

     Pentagram- predstavlja četirir pravca, a peti predstalja sedište duha. Krug oko zvezde predstavlja simbol jedinstva i celovitosti. On takođe predstavlja simbol potrage za Božanskim Znanjem. On označava magična ili ritualna područja naročito kada je korišćen za prizivanje čuvara kula ili Bogova. To je jedan od najpopularnijih I najčešće korišćenih simbola. Pentagram ucrtan na tankom, kružnom disku gotovo uvek zauzima centralno mesto na oltaru i jedno je od najčešće je korišćenih magičnih oruđa. On se takođe često koristi za ukrašavanje drugog magičnog oruđa kao što je athame, pehar i mač. Pentagram predstavlja žensku energiju Boginje i može se koristiti za čuvanje svetih predmeta kao što su biljke, amajlije i kristali.
     Izgovoren ili otpevan tekst čarolije ili prizivanja može biti ponovljen pet puta da bi se osigurala njegova efikasnost ( 3, 5, 7, i 13 su broj ponavljanja koji se najčešće koristi).

     Oltar je centralno mesto svakog kruga. Na njega se odlaže svo oruđe koje se prilikom rituala upotrebljava.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice