Pentagram


     Pentagram nam govori o našoj sposobnosti da prizovemo duh na zemlju. U magijskim ritualima on je ucrtam ma disku koji može biti napravljen od raznih materijala i postavljen na oltar. Pentagram možemo prilagoditi sebi tako što ćemo mu dodati naš astrološki znak, rune ili druge znakove koji imaju posebno značenje za nas. Mnoge Veštice nose privezak ili prsten u obliku pentagrama kao znak svoje religije ili kao amajliju ili talismana.

     Ako je pentagram načinjen od zlata on predstalja Sunčevu energiju, snagu i moć, napravljen od srebra predstavlja energiju, snagu i moć Meseca.

     Tokom magijskih obreda pentagram može biti nacrtan u vazduhu atameom ili mačem. Nacrten na određeni način služi za prizivanje ili odpuštanje energije. Postavljen na oltaru on služi za fokusiranje čarolije.Koristi se i u najjednostavnijim čarolijama koje se izvode uz pomoć sveće. Sveća odgovarajuće boje se napuni i postavi na pentagram. Svaki od pet krakova predstavlja jedan od elemenata

     Zemlja: ( donji levi ugao ) predstavlja stabilnost i fizičku izdržljivost.
     Vatra: ( donji desni ugao ) predstavlja hrabrost i izazov.
     Voda: ( gornji desni ugao ) predstavlja emocije i intuiciju.
     Vazduh: ( gornji levi ugao ) predstavlja inteligenciju iumetnost.
     Duh: ( centralni krak) predstavlja sveukupnost i božansko.

     Krug oko zvezde predstavlja Boga i Boginju, on prelama i reflektuje svetlost i donosi nosiocu sveopštu inteligenciju, univerzalnu mudrost i izaštitu.
     Interesantno je da se petostrana simetrija retko nalazi u neorganskim formama, ali je česat u organskim živim formama ( ljudska ruka, biljke, morska zvezda…) Ovakva forma se može naći i na molekularnom nivou. Pet tako predstavlja oblik života i njegovu suštinu.
     U moderno doba pentagram je postao simbol zla, a ova predrasuda je podstaknuta pojavom satanističkih kultova koji koriste obrnuti pentagram u svojim ritualima. Satanističke sekte međutim, nemaju nikake veze sa religijom veštica. One su anti-hričćanske, a veštičija religija je prehrišćanska.

Amajlije

Većina predmeta koji se koriste pri veštičarenju je ukrašena pentagramom. S obzirom na to da je pentagram simbol najveće mudrosti i da obuhvata sve elemente njegova upotreba je česta u izradi zaštitnih amajlija.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice