Stvaranje kruga


Upozorenje!

Budite vrlo pažljivi kada ovo radite i zapamtite osnovno pravilo: sve što pošaljete vraća Vam se nazad tri puta.

Potraban alat:

     1. Atame

     2. Voda pomešana sa soli

     Ritualni prostor se pročišćava pomoću vode sa solju. Uzmite posudu slane vode i okrenite se ka Istoku. Prstima poprskajte prostor i recite :" Prskam ovaj prostor da bude spreman za Veliku Boginju i Velikog Boga". Ponovite to sa svim ostalim stranama sveta. Nacrtajte krug (ili ga zamislite) oko oltara.Stanite na istočnu stranu sa Atameom u desnoj ruci (ako ste dešnjak) uperenim u zemlju.Vizualizujte svetleći zrak kako izbija iz Vašeg Atamea. Napravite tri kruga vizualizujući kako Vaš zrak postaje krug oko oltara i na kraju kako postaje kugla unutar koje se vi nalazite. Kada završite, kleknite ispred oltara i recite "Blagosloven bio krug koji štiti mene i moj rad." Kada želite da otvorite krug nakon magičnog rada učinite to na suprotan način od stvaranja kruga.

Prizivanje Kula Stražara

     Kada ste jednom napravili krug možete prizvati elementarne duhove kako bi prisustvovali Vašem ritualu i učinili magiju snažnijom. Morate to učiniti ovim redosledom:

      1. Okrenite se ka Istoku, stanite u poziciju Velike Boginje (poput znaka X) sa rukama visoko uzdignutim i Atameom u desnoj ruci i recite : "Pozivam čuvare kule istoka, snage zraka i inteligencije, dođite i blagoslovite moju čaroliju svojom snagom". Morate vizualizovati nešto poput vazdušnog vrtloga kako se približava sa Istoka i staje na vašoj istočnoj strani kruga. Kleknite i nacrtajte prizivni pentagram.
     2. Okrenite se ka Jugu, stanite u poziciju Velike Boginje (poput znaka X) sa rukama visoko uzdignutim i Atameom u desnoj ruci i recite : "Pozivam čuvare kule juga, snage zraka i inteligencije, dođite i blagoslovite moju čaroliju svojom snagom". Morate vizualizovati nešto poput vazdušnog vrtloga kako se približava sa Juga i staje na vašoj južnoj strani kruga. Kleknite i nacrtajte prizivni pentagram.
     3. Okrenite se ka Zapadu, stanite u poziciju Velike Boginje (poput znaka X) sa rukama visoko uzdignutim i Atameom u desnoj ruci i recite : "Pozivam čuvare kule zapada, snage zraka i inteligencije, dođite i blagoslovite moju čaroliju svojom snagom". Morate vizualizovati nešto poput vazdušnog vrtloga kako se približava sa Zapada i staje na Vašoj zapadnoj strani kruga. Kleknite i nacrtajte prizivni pentagram.
     4. Okrenite se ka Severu, stanite u poziciju Velike Boginje (poput znaka X) sa rukama visoko uzdignutim i Atameom u desnoj ruci i recite : "Pozivam čuvare kule severa, snage zraka i inteligencije, dođite i blagoslovite moju čaroliju svojom snagom". Morate vizualizovati nešto poput vazdušnog vrtloga kako se približava sa Severa i staje na vašoj severnoj strani kruga. Kleknite i nacrtajte prizivni pentagram.
     Kada ste završili sa čarolijom, morate otpustiti čuvare kula i zahvaliti im na pomoći. Učinite to na tačno suprotan način od onog na koji ste ih pozvali. To znači: Okrenite se ka Severu i stanite u poziciju Velike Boginje. Nacrtajte Terajući pentagram i recite: "Hala vam što ste prisustvovali mom ritualu, idite u miru." Zamislite kako odlazi na svoju stranu. Učinite to isto na Zapadu, Jugu, Istoku.

Čišćenje i punjenje alata

Potrebni su vam:

     1. Mala posuda sa vodom
     2. Mala posuda sa soli
     3. Tamjan ili mirisni štapić
     4. Atame
     5. Crna sveća
     6. Pentagram

     Nađite mirno mesto ili ono na kome stalno izvodite rituale. Posudu sa soli stavite na sever, tamjan na istok, sveću na jug, posudu sa vodom na zapad, a pentagram u sredini. Stvorite krug i pozovite čuvare kula. Kleknite ka severu i uzmite prstima malo soli i pročistite vodu. Upalite temjan i sveću i predmete koje želite blagosloviti i napuniti stavite ispred sveće. Kleknite, uzmite predmet u ruke i pronesite ga kroz dim tamjana tri puta i recite :" Pročišćujem ovaj predmet snagama vazduha!" i zamislite kako dim odnosi sve loše iz predmeta. Pronesite predmet kroz plamen sveće tri puta i recite :" Pročišćujem ovaj predmet snagama vatre!" i zamislite da je plamen spalio sve loše u predmetu. Pronesite predmet kroz vodu tri puta i recite :" Pročišćujem ovaj predmet snagama vode!" i zamislite da je voda isprala sve loše iz predmetu. Pronesite predmet kroz so tri puta i recite :" Pročišćujem ovaj predmet snagama zemlje!" i zamislite da je zrak iz zamlje pročistio predmet. Zahvalite Velikoj Boginji i Velikom Bogu , pa ih otpustite u miru. Otpustite čuvare kula i otorite krug. Čučnite, položite ruke na golu zamlju i recite :"Neka tako bude!"

Kako napraviti sopstvenu čaroliju

     Najbolji rezultati se postižu čarolijama koje ste sami napravili jer one najviše odgovaraju Vašem senzibilitetu i mogućnostima. Osnovna struktura čarolije izgleda ovako:

     1.morate odlučiti šta želite postići ritualom i dobro razmisliti da li je za to potrebna čarolija. 2. Nabavite knjigu senki ili još bolje napravite je sami.   3. Stvorite krug i počnite da pišete čarolije u knjigu senki. Ritual mora ići sledećim tokom:

     a. pročišćavanje ritualnog prostora.
     b. postavljanje oltara
     c. prizivanje čuvara kula
     d. upalite sveće i tamjan
     e. invokacija Boga i Boginje
     f.. punjenje energije kroz emocije i vizuelizacija pozitivnog ishoda rituala
     g. slanje energije u pravcu ostvarenja želje
     h.. zahvaljivanje Boginji i Bogu i njihovo otpuštanje
     i.. gašenje sveće i tamjana
     j. zahvaljenje i otpuštanje čuvara kula
     k. otvaranje kruga
     l.. uzemljenje viška energije polaganjem ruku na zemlju
     m. na kraju recite :" Blagosloveni bili." ili "Neka tako bude!"
     n.. Zlatno pravilo:" Ne naudite nikome, činite šta želite."

Veštičija boca

Ljubavna čarolija

     Potrebno Vam je:

     1. Mala staklena boca (cca 1dl)
     2. Nekoliko osušenih ružinih latica
     3. Nekoliko osušenih zrnaca borovnice
     4. Papirić sa ispisanom porukom

     Svaki od sastojaka morate pročistiti i napuniti energijom (osim boce). Pri tom razmišljajte intezivno o tipu osobe koji želite privući u soje društvo. Ne sme te razmišljati o određenoj osobi jer je tov rlo loše i može Vam se obiti o glavu. Nakon punjenja i čišćenja sve sastojke stavite u bocu i bocu nosite sa sobom sve dok se čarolija ne ostvari, a onda je možete zakopati u zemlju odpuštajući čaroliju ili je zadržati ako želite da održite vezu sa tom osobom.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice