Vilinska stvorenja


Vile i vilinska stvorenja svakako jesu astralna bića-entiteti. Da li je uopšte cilj prizivanja, u ovom slučaju materijalizacija?

U većem broju slučaja invokacija ili evokacija u vidljivu pojavu je samo za psihičku viziju jer se ništa ne vidi na fizickom planu.

Gde dolazi do materijalne vidljivosti deluje drugi proces poznat kao "materijalizacija". Da bi se takva materijalizacija realizovala neophodan je neki izvor "ektoplazme". . .

Materijalizacija u vidljivu pojavu se inače ne izvodi često u magijskim ritualima jer je za vecinu svrha dovoljna "vidljiva pojava" psihičkoj viziji.

Dovoljno je ako operator može objektivno da opazi bića koja je prizvao - svesno razumevanje i direktna percepcija daju magu moć nad njima.

Materijalizacija je definitivno spektakularni fenomen - visoke magije.portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice