Da li ste pravi Blizanac?


1.Ponosna sam na svoje logičko razmišljanje.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

2.Lako se prilagođavam svakoj situaciji.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

3.Pasivni odmor za mene je strani pojam.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

4.Može svakako, samo da je raznoliko!

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

5.Volim dete u sebi.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

6.Uživam u elokvenciji, i svojoj i tuđoj.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

7.Obožavam da radim više stvari istovremeno.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

8.Teško mogu biti dugo na jednom mestu.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

9.Pravi sam "hrčak" po pitanju raznih podataka.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

10.Imam snažnu potrebu za komunikacijom.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

11.Emocije su generalno gledajući precenjene.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

12.Volela bih da sam detaljnija i doslednija.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

13.Moj mozak radi jako brzo.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

14.Imam problem s dovršavanjem stvari.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

15.Za svoje zamisli borim se do kraja.

a) Da.
b) Ponekad.
c) Ne.

portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice