...
Da li je moguća nova veza?

Svaka veza ima uspone i padove, sretnije i manje sretne trenutke. Neke uspevaju pobediti loše faze, dok se druge raspadaju kada se nagomilaju problemi. No, je li vaša ljubav u fazi kad osećaji blede, a dane više provodite u prepirkama i međusobnom natezanju? Je li vam palo ikad na pamet da prekinete? Možete li se uopšte zamisliti u nekoj novoj vezi?

Ako su vas zagolicala ta pitanja, rešite naš test i pronađite odgovor.
Na sledećih osam pitanja dajte po jedan iskren odgovor.

Pitanja:

1. Mogli biste naći drugoga, boljeg partnera?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

2. Mogli biste naći drugog, jednako tako dobrog partnera?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

3. Mogli biste živjeti jednako tako dobro kao i sada?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

4. Mogli biste nastaviti održavati postojeći standard?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

5. Mogli biste biti sasvim zadovoljni i bez odnosa?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

6. Bili biste žalosni, no ubrzo biste to preboljeli?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

7. Izgledi za sretnu budućnost bili bi vam jadni?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je

8. Život bi vam bio upropašten?
a) apsolutno je nemoguće
b) moguće je, ali ne baš verovatno
c) postoji mogućnost
d) sigurno je


Odgovor je ... portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice