Da li ste zadovoljni?

zadovoljstvo

U ovom testu postavljeno Vam je 15 pitanja koja se odnose na neke životne situacije i Vaše mišljenje o tome kako bi Vi reagovali u tim situacijama. Ovim testom se ispituje stepen ostvarenog nivoa sreće i zadoovljstva.

Pod srećom i zadovoljstvom podrazumevamo mogućnost da čovek u različitim situacijama, bile one dobre ili loše, prilazi optimistički i bez opterećenja koja mogu dovesti do neraspoloženja i nezadovoljstva. Srećan i zadovoljan je onaj čovek koji ume da uživa u životu. Nema podataka o tome da li ima više zadovoljnih ili nezadovoljnih ljudi, međutim merila i za jedno i za drugo raspoloženje potpuno se razlikuju. Neki čovek je presrećan kad svane lep dan, drugi je nezadovoljan i pored toga što je zdrav, sit i lepo obućen.

Prema tome, ono što jednog čoveka čini srećnim i zadovoljnim ne mogu tako da utiču i na drugog. Neki se zadovolje mali stvarima, a neki ne. U svakom slučaju iz životne filozofije i svog ugla gledanja na položaj u društvu, u mnogome zavisi ostvarivanje uslova za osećaj sreće i zadovoljstva kod bilo kog čoveka. Od zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, bilo one materijalne ili duhovne prirode, zavisi ći da li će se neko osećati srećan i zadovoljan. Svakako, u svemu tome osobine ličnosti imaju odgovarajuću ulogu i značaj. Zadovoljstvo i sreća ne "padaju s neba" oni su tu oko nas samo ih treba uočiti i doživeti. Na postavljena pitanja treba iskreno odgovarati jer ćete samo na taj način moći da saznate da li ste zadovoljni i umete li da uživate. Moguće je osvojiti najviše 60 poena. Veći broj poena znači da ste u životu nezadovoljni i često nesrećni. Manji broj poena označava veće prisustvo ostvarene sreće i zadovoljstva.

1. Da li ste često nezadovoljni bez obzira na uzroke nezadovoljstva?

a) da
b) ne
c) ponekad

2. Da li se u životu zadovoljavate "malim stvarima"?

a) da
b) ne
c) ponekad

3. Da li volite da idete u prirodu?

a) da
b) ne
c) ponekad volim

4. Da li volite da u životu sve planirate?

a) da
b) ne
c) ponekad volim

5. Posle koliko vremena osećate nostalgiju za porodičnim životom?

a) posle 2 nedelje odsustva
b) posle 5 nedelja
c) posle nekoliko meseci

6. Da li ste zadovoljni kako sprema hranu Vaša majka ili supruga/suprug?

a) da
b) ne
c) uglavnom zadovoljan/na

7. Smatrate li sebe pretežno optimistom ili pesimistom?

a) optimistom
b) pesimistom
c) čas optimistom, čas pesimistom

8. Ako ste dobili na lutriji veću sumu novca, šta ćete sa njom uraditi?

a) ostaviću za "crne dane"
b) potrošiću na razna zadovoljstva
c) polovinu ću ostaviti na štednu knjižicu, a polovinu ću potrošiti

9. Koja je za Vas slika umetnički vrednija: pejzaž u ulju ili apstraktna slika?

a) pejzaž u ulju
b) apstraktna slika
c) obe su vredne

10. Utiče li na Vaše raspoloženje razgovor o katastrofama u svetu (zemljotresi, rat, poplave i sl.)?

a) da
b) ne
c) kako kad

11. Da li ste zadovoljni onim što ste do sada postigli u životu?

a) potpuno sam zadovoljan
b) delimično sam zadovoljan
c) nisam zadovoljan

12. Nalazite se na prijemu za koji ste se pogrešno obukli. Kako se osećate?

a) neprijatno i brzo odlazim
b) izvinuću se svima
c) šalim se na svoj račun

13. Da li volite domaće životinje?

a) da
b) ne
c) niti ih volim, niti ih mrzim

14. Da li volite da često idete u posete, razne priredbe i sl.?

a) da
b) ne
c) ponekad volim

15. Da li ste zadovoljni svojom profesijom?

a) da
b) ne
c) delimično
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice