Da li se lako prilagodjavate?

muskarac

Pod prilagođavanjem se u psihologiji podrazumeva proces snalaženja u različitim životnim situacijama. Prilagođavanje se ogleda u sposobnosti čoveka da izgradi harmoničan odnos sa sredinom u kojoj živi i radi i sa samim sobom. Čovek je dobro prilagođen kada može da prihvati svoju sredinu, kada su njegovi osnovni motivi zadovoljeni, kada su motivi njegove aktivnosti i životni ciljevi u skladu s motivima i ciljevima njegove socijalne grupe i društvene stvarnosti uopšte.

Prilagođavanje uslovima sredine menja se iz dana u dan. To je stalan dinamičan proces koji se uz određene napore može kontrolisati i usmeravati. Prilagođen čovek je u isto vreme zadovoljan čovek, čovek koji ima izgrađen uvid u svoj položaj i status i svoje mesto u sredini u kojoj živi i radi. Na postavljena pitanja treba iskreno odgovarati jer ćete samo na taj način moći da saznate da li ste osoba koja je prilagođena sredini u kojoj živi i radi. Na svako postavljeno pitanje treba da odgovorite.


1. Ako se nađete u novoj sredini kako se tada osećate?

a) trudim se da se što pre uklopim u novu sredinu .
b) u početku mi je vrlo neprijatno u toj novoj sredini .
c) zavisi od same sredine u kojoj se nalazim .
d) ne znam.


2. Da li volite da često menjate svoje radno mesto?

a) ne
b) da.
c) zavisi od radnog mesta .
d) ne znam.


3. Kada planirate letovanje da li više volite da leto provedete na jednom mestu ili da promenite više mesta?

a) da promenim više mesta .
b) da ostanem na jednom mestu .
c) da veći deo odmora provedem na jednom mestu, a manji da iskoristim da obiđem još neko od turističkih mesta
d)ne znam.


4. Da li volite da odlazite često u posete?

a) ne.
b) da.
c) ponekad .
d) ne znam.


5. Da li ste imali problema u pogledu svog prilagođavanja na radnom mestu, životu u internatu i sl.?

a) da.
b) ne.
c) ponekad.
d) ne znam.


6.Imate li dosta drugova i poznanika?

a) imam ih mnogo .
b) imam nekoliko dobrih poznanika i drugova .
c) nemam mnogo drugova i poznanika .
d) ne mogu da odgovorim.


7. Da li se sa svojim drugovima sastajete najviše u svojoj kući ili na nekom drugom mestu?

a) u svojoj kući.
b) u kućama svojih drugova.
c) kako kad.
d) ne znam.


8. Da li u Vašem ponašanju dominiraju različite racionalizacije, kompenzacije i sl.?

a) da.
b) ne.
c) ponekad.
d) ne znam.


9. Da li Vam smeta ako neko u Vašem društvu ima drugačije mišljenje od Vašeg?

a) to mi dosta smeta .
b) to mi ponekad smeta .
c) to mi uopšte ne smeta .
d) ne znam.


10. Da li se teško mirite sa stavom većine ako on nije identičan sa Vašim stavom?

a) da, vrlo se teško mirim .
b) zavisi o čemu se radi.
c) lako prihvatim tuđe stavove .
d) ne znam.


11. Da li posebno cenite ljude koji se uporno drže svojih stavova?

a) da posebno ih cenim .
b) ne cenim ih posebno .
c) zavisi od samih stavova koje zastupaju .
d) ne znam.


12. Da li bi Vam bilo teško da živite u drugom mestu različitom od Vašeg?

a) da, vrlo teško .
b) zavisi od mesta .
c) ne bi mi bilo teško .
d) ne znam.


13. Da li Vas članovi porodice dovoljno shvataju - Vaše životne ciljeve?

a) da.
b) uglavnom.
c) ne.
d) ne znam.


14. Imate li na radnom mestu većih problema sa šefovima ili kolegama?

a) da.
b) ne.
c) ponekad.
d) ne zanam.


15. Da li ste zadovoljni sa onim što ste do sada postigli u životu?

a) da.
b) ne.
c) uglavnom.
d) ne znam.

portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice