Share to FB


Jedan pogled na ovaj crtež reći će vam kakva ste osoba

Bacite pogled na ovu sliku - šta je prvo što vidite?
Odgovor bi mogao da vam otkrije kakvim očima gledate na život.

Crtež koji poznat pod nekoliko naslova, “Mlada i stara žena“, “Djevojka i starica“, “Supruga i tašta“, “Stara vještica i mlada žena“, predstavlja jednu od najpoznatijih optičkih iluzija.

Naime, na istoj slici su nacrtane i devojka i starica, ali tako da većina ljudi u prvi mah ne uoči obe. U zavisnoti od toga koju od njih dve prvo ugledate, postoje i različita tumačenja o tome šta to govori o vašoj ličnosti.

Dva moguća odgovora:

1. Djevojka

Devojka je na crtežu okrenuta licem od vas, gledajući u daljinu, a iz profila joj se vide nos i trepavice. Sa šešira joj viori beli veo, obučena je u raskošnu bundu, dekolte joj je diskretno otkriven, a oko vrata ima ogrlicu.

Tumačenje:

Ako ste na slici prvo ugledali djevojku, prema popularnim interpretacijama, koje, doduše, nemaju potvrdu među psiholozima, vedrije ste prirode, mladalačkog duha i skloni optimističnom pogledu na svet.

2. Starica

Starica nam je okrenuta iz profila. Ono što je devojkino uho, to je staričino oko, linija njenog obraza i vilice predstavlja nos starice, a ogrlica su staričine usne, dok veo na šeširu kod starice više liči na maramu kojom je zabrađena.

Tumačenje:

Ako vam je na prvi pogled na ovom crtežu bila starica, ili veštica, kako je neki nazivaju, moguće da ste po prirodi pesimističniji i oprezniji, skloni skepticizmu i stariji duhom.

Ponavljamo, ova tumačenja su dio popularne kulture i nemaju utemeljenje u teorijama stručnjaka.

Izvor:blic.rs

portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice