Share to FB


Emotivna inteligencija 2

Još davno su cinici govorili kako visina kvocijenta inteligencije (IQ) govori samo koliki ćete kvocijent inteligencije postići na budućim testovima IQ-a, a da sa uspjehom i zadovoljstvom u životu i nema baš mnogo veze. Zbog toga se pojavila nova mjera – emocionalna inteligencija (EQ).

Jednostavno rečeno emocionalna inteligencija je sposobnost prepoznavanja osjećaja, njihovog jasnog identificiranja, razumijevanja, sposobnosti kontroliranja i korištenja za izražavanje misli. Samo po sebi je razumljivo koliku ulogu osjećaji imaju u nošenju sa svakodnevnim situacijama, komuniciranju s drugim osobama i najvažnije koliku oni ulogu imaju u donošenju odluka.

Iskreno odgovorite na sljedećih 10 pitanja sa da ili ne.


1 - Možete li jasno izraziti svoje osjećaje u najjednostavnijoj rečenici – „Osjećam…“?

a) Da
b) Ne


2 - Možete li prepoznati različite osjećaje?

a) Da
b) Ne


3 - Jeste li emotivno neovisni o drugima?

a) Da
b) Ne


4 - Možete li prepoznati zbog čega se osjećate tako kako se osjećate?

a) Da
b) Ne


5 - Možete li uvijek kontrolirati svoje ponašanje?

a) Da
b) Ne


6 - Jeste li sposobni zaboraviti pogreške i ostaviti iza sebe ono za čim žalite?

a) Da
b) Ne


7 - Jeste li zadovoljni sa svojim postignućima?

a) Da
b) Ne


8 - Iskorištavate li svoje potencijale?

a) Da
b) Ne


9 - Misle li drugi kako imate visoko mišljenje o sebi?

a) Da
b) Ne


10 - Prihvaćate li sebe takvima kakvi jeste?

a) Da
b) Ne


Odgovor je ...