Jeste li neurotièni??


Šta mislite? Jeste? Niste? Pa proverite.

1. Najèešæe brinem zbog:

a) sveta
b) novca
c) posla
d) ljubavnih veza
e) nikada se ne brinem

2. Kada sam teskoban/na:

a) jedem
b) spavam
c) pušim
d) bežim
e) nikada nisam teskoban/na

3. Najsretniji/a sam kad:

a) sve ide po planu
b) se veselim
c) radim nešto kreativno
d) je život haotièan
e) kad sam sam/a

4. Radije bih živeo/la u:

a) sadašnjosti
b) prošlosti
c) buduænosti
d) snovima
e) buntovno grobu

5. Želim se razlikovati:

a) radi šoka
b) radi pažnje drugih
c) radi liènog identiteta
d) samo kad je sigurno
e) ne, radije se uklopim u masu

6. Odevam se:

a) poslovno
b) udobno
c) moderno
d) buntovno
e) ma koga briga

7. Knjige èitam:

a) dnevno
b) èesto
c) ponekad
d) retko
e) nikad

8. TV gledam:

a) stalno
b) svaki dan
c) ponekad u tjednu
d) retko
e) nikad

9. Moj omiljeni TV-program:

a) zabavni program
b) sapunice
c) sport
d) obrazovni program
e) nešto drugo

10. Moja omiljena muzika:

a) top 10
b) rock & roll
c) alternativa
d) narodnjaci
e) nešto drugo

11. U društvo se uklapam:

a) savršeno
b) vrlo dobro
c) uglavnom
d) samo se pretvaram
e) nikada

12. Sanjarim:

a) po cele dane
b) svaki dan
c) èesto
d) povremeno
e) retko

13. Mislim da imam:

a) vrlo visoke moralne standarde
b) iznadproseène moralne standarde
c) uobièajene moralne standarde
d) vlastiti moralni kod
e) potpuno sam amoralan/a

14. Emocije mogu kontrolisati:

a) uvek
b) veæinom
c) pola-pola
d) retko
e) nikad

15. Èinim lude stvari:

a) svaki dan
b) èesto
c) ponekad
d) retko
e) nikad

16. S mišljenjem veæine se slažem:

a) uvek
b) èesto
c) ponekad
d) retko
e) nikad

17. Radim:

a) za sebe
b) za manju firmu
c) za veæu korporaciju
d) u državnom aparatu
e) ne radim

18. Ja sam:

a) živeo/ela u drugoj državi
b) strastveni putnik
c) standardni turist
d) ne putujem izvan države
e) ne putujem

19. Moje politièko uvjerenje je:

a) konzervativno
b) umereno
c) liberalno
d) ja sam aktivist
e) baš me briga

20. Verujem da državni aparat:

a) treba više vlasti
b) dobro funkcioniše
c) treba reforme
d) treba u zatvor
e) uopšte me ne zanima
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice