Kakva ste osoba??

Odgovorite na sedam postavljenih pitanja i saznajte kojem tipu osobe pripadate.


1. Osećaje treba:

a) svladati, ne dopustiti im da zagospodare čovekom
b) zanemarivati, jer mogu čoveka odvesti u neželjenom smeru
c) znati prepoznati i uvek ih staviti na prvo mesto


2. Ljubomora je loša za ljubav:

a) da, destruktivna je, ona uništava ljubav
b) ne ako je umerena, da ako je preterana
c) ne, ona je pouzdan znak ljubavi


3. Za uspešno ostvarenje plana treba:

a) mnogo napora, a za to nisam uvek raspoložena.
b) uporno i dugo raditi da se planovi i ostvare
c) strpljenje i vera da ce na kraju biti onako kako vi želite


4. Pred malom uvredom:

a) zatvarate oči i pokušavate je što pre zaboraviti.
b) uglavnom izbegavate beskorisne rasprave
c) odmah odgovarate istom merom.


5. Za vrijeme žucne rasprave:

a) borite se za svoje stavove, ali pazljivo saslušate i sugovornika
b) uzimate u obzir sve, ali se uglavnom priklanjate većini
c) držite se svog stajališta bez obzira na to šta drugi misle.


6. Stalno govoriti istinu:

a) zahteva mnogo napora, a za to nisam uvek spremna.
b) u principu tako treba ćiniti, ali nije uvek preporučljivo.
c) tako se treba uvek ponašati.


7. Novac je važan za sreću:

a) naravno da je važan, bez njega je i sreća gotovo nemoguća, ili barem nepotpuna
b) nije presudan, ali je čovek s njim puno sretniji nego bez njega
c) ne, nikako, čovek može biti i te kako sretan i bez novca.


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice