beach,love

Koliko je verovatna vaša veza?

Svaka veza ima uspone i padove, sretnije i manje. sretne trenutke. Neke uspevaju pobediti loše faze, dok se druge raspadaju kada se nagomilaju problemi. No, je li vaša ljubav u fazi kad osećaji blede, a dane više provodite u prepirkama i meðusobnom natezanju? Je li vam palo ikad na pamet da prekinete? Možete li se uopŠTe zamisliti u nekoj novoj vezi?

Ako su vas zagolicala ta pitanja, rešite test i pronaðite odgovor.


1. Mogli biste naći drugoga, boljeg partnera?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

2. Mogli biste naći drugog, jednako tako dobrog partnera?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

3. Mogli biste živjeti jednako tako dobro kao i sada?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

4. Mogli biste nastaviti održavati postojeći standard?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

5. Mogli biste biti sasvim zadovoljni i bez odnosa?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

6. Bili biste žalosni, no ubrzo biste to preboleli?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

7. Izgledi za sretnu budućnost bili bi vam jadni?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je

8. Život bi vam bio upropašten?

a) - znači nemoguće je
b) - moguće je, ali ne baš verovatno
c) - postoji mogućnost
d) - sigurno je


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice