Pilotski test

Klikni na crveni kvadrat i drži ga.

Pomiči kvadrat tako da ne dotakneš plava tela.

Ne dodiruj ni crni okvir!

Ako uspeš da izdržiš 18 sekundi, onda si DOBAR/DOBRA!


Današnji američki piloti moraju da izdrže najmanje 2 minute!   

Kreni! Testiraj se! 18 sekundi je jako dobar rezultat.


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice