Postavi na FB
Testirajte me kako vam čitam misli!
  1. Zamislite jedan dvocifreni broj (npr: 47)
  2. Oduzmite od toga broja njegove cifre (npr: 47 - 4 - 7 = 47 - 11 = 36)
  3. Potražite svoj rezultat u tablici i zapamtite simbol kraj njega njega.
  4. Koncentrišite se na simbol. Kliknite na kvadrat ispod i uporedite rezultat.
    


99 R 98 S 97 u 96 x 95 N 94 M 93 M 92 x 91 i 90 i
89 v 88 b 87 i 86 S 85 R 84 J 83 6 82 O 81 M 80 f
79 M 78 M 77 n 76 S 75 N 74 6 73 d 72 M 71 O 70 6
69 l 68 R 67 o 66 d 65 N 64 o 63 M 62 M 61 m 60 u
59 f 58 h 57 f 56 v 55 h 54 M 53 i 52 u 51 S 50 x
49 ^ 48 x 47 f 46 T 45 M 44 u 43 T 42 b 41 J 40 U
39 { 38 N 37 n 36 M 35 l 34 J 33 U 32 n 31 z 30 o
29 R 28 ^ 27 M 26 v 25 z 24 u 23 o 22 M 21 b 20 l
19 ^ 18 M 17 n 16 h 15 o 14 N 13 d 12 J 11 U 10 U
9 M 8 ^ 7 u 6 U 5 z 4 { 3 U 2 U 1 l 0 M
 


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice