Položaj spavanja vas otkriva

Postoji pet položaja spavanja, a onaj koji je nama najdraži govori više o našoj liènosti nego što smo spremni da otkrijemo.

Dobro pogledajte kako vaš partner spava jer tako možete da otkrijete neke njegove zanimljive osobine koje je možda pažljivo skrivao. Nauènici su pronašli direktnu povezanost izmeðu omiljenih položaja u kojima èovek spava i njegovog karaktera. Istraživanje je sproveo jedan od vodeæih britanskih struènjaka za prouèavanje spavanja Kris Idzikovski.

On kaže da postoji pet osnovnih položaja spavanja, koji upozoravaju na dominantnu crtu liènosti. Prema njegovom mišljenju, omiljeni položaj spavanja govori više o karakteru neke osobe nego što je ona spremna da otkrije.

- Svi smo svesni govora našeg tela kada smo budni, ali ovo je prvi put da, analizirajuæi položaj u kom spavamo, zaista možemo da vidimo šta naša podsvest govori o nama - tvrdi Idzikovski. Istraživanje je sprovedeno na temelju uporeðivanja omiljenih položaja spavanja osobe s njenim najdominantnijim karakternim osobinama.

Položaj vojnika (1)
Osobe koje spavaju u vojnièkom položaju obièno su tihe i rezervisane, ali sebi postavljaju vrlo visoke standarde i zahteve, kao i pravi vojnici. Takav položaj je pomalo ukoèen, jer osoba spava na leðima s ravno ispruženim nogama i rukama uz telo.

Položaj morske zvezde (2)
Ljudi koji spavaju na leðima, raširenih ruku i nogu, u položaju morske zvezde, po pravilu su otvoreni i spremni da saslušaju druge. Zato i lako sklapaju nova prijateljstva. Ne vole, meðutim, da budu u središtu pažnje i radije drugima prepuštaju glavnu ulogu.

Položaj na stomaku (3)
Samo 6,5 % osoba spava na stomaku, što Idzikovski naziva položajem slobodnog pada. To su osobe koje su u društvu nagle i drske, ali su u stvari rezervisane i suzdržane, iako u krevetu zauzimaju veæinu prostora.

Položaj klade (4)
Osobe koje spavaju okrenute na stranu, odnosno na bok, u položaju klade, po svom karakteru su opuštene i društvene. Položaj identièan položaju stabla, odnosno spavanje na boku, ali s rukama podignutim iznad glave, upuæuje da je reè o osobi koja je sklona sumnjièavosti i cinizmu.

Položaj fetusa (5)
U istraživanju profesora Krisa Idzikovskog ustanovljeno je da je položaj fetusa najpopularniji položaj spavanja, posebno meðu ženama. Ljudi koji spavaju u ovom položaju u dubini duše su osetljive, oseæajne i vrlo stidljive osobe.

Izlaz iz ove stranice