Share to FB


bambi
Poznate životinje iz knjiga i filmova

1. Poznata je jer se uvijek vraća kući u filmu iz 1943. godine. Ona je škotski ovčar po imenu...
a) Milo
b) Lassie
c) Lajka
d) Babe

2. Bila je pas i bila je prvo živo biće u svemiru 1957. godine.
a) Lajka
b) Lassie
c) Perdita
d) Maza

3. Praščić koji je izveo hrabar podvig samo da spasi svog gazdu dolazi iz romana Dicka Kinga-Smitha.
a) Willie
b) Maza
c) Beethoven
d) Babe

4. Kit Orka iz istoimenog filma snimljenog 1993. godine zvao se:
a) Baloo
b) Babe
c) Williw
d) Moby Dick

5. Pas Stanleya Ipkissa iz velikog filmskog hita Maska zove se:
a) Milo
b) Maza
c) Pongo
d) Rex

6. Najpoznatiji filmski bernardinac iz istoimenog hita iz 1992. godine je...
a) Lujo
b) Bundaš
c) Beethoven
d) Toto

7. Veliki bijeli kit iz istoimenog romana Hermana Melvilla zove se:
a) Beethowen
b) Moby Dick
c) Willie
d) Flipper

8. U Knjizi o džungli Mogli ima dva prijatelja, medvjeda Balooa i panteru koja se zove...
a) Maza
b) Perdita
c) Kaa
d) Bagira

9. U filmu 101 dalmatinac glavne uloge imaju dva psa dalmatinera, koji se sreću na šetnji u parku. Oni su Perdita i...
a) Milo
b) Pongo
c) Lujo
d) Patch

10. Postolarski šegrt Hlapić ima svog vjernog prijatelja, psa koji se zove...
a) Bundaš
b) Rex
c) Crni
d) Hund

11. Felix Salten napisao je legendarnu priču o malom lanetu koje se zove...
a) Bingo
b) Rudolf
c) Pirgo
d) Bambi

12. Glavni sob Djeda Mraza, jedini sob na svijetu koji ima crveni nos koji svijetli zove se...
a) Bambi
b) Rudolf
c) Pirgo
d) Lujo