Share to FB


predrasude
Imate li predrasuda?

U ovom testu postavljeno Vam je 15 pitanja koja se odnose na neke životne situacije i na Vaše mišljenje o tome kako bi Vi reagovali u tim situacijama. Ovim testom se ispituje stepen posedovanja predrasuda u različitim životnim situacijama.

Pod predrasudom podrazumevamo stavove koji se zasnivaju na slepom verovanju i primaju se bez sumnje i objašnjena. Predrasude su uvek negativne pojave, prate ih jaka osećanja koja odlučno utiču na ponašanje ljudi. Veoma se teško menjaju. Da bi ovakav stav promenio potrebno je mnogo sistematičnog rada intelektualne i emotivne prirode. Sve predrasude su stečene i uslovljene društvenim razvojem.

Na postavljena pitanja treba iskreno odgovarati jer ćete samo na taj način saznati koliko su kod Vas razvijene predrasude u različitim situacijama svakodnevnog života.


1. Da li lako menjate stavove o nekim životnim shvatanjima?

a) vrlo lako
b) uglavnom lako
c) teško
d) vrlo teško

2. Da li bi se, bez većeg razmišljanja, oženili/udali za osobu druge nacionalnosti?

a) da, bez razmišljanja
b) teško bi doneo takvu odluku
c) vrlo teško bi se na to odlučio
d) ne znam

3. 3. Da li lako prihvatate tuđe običaje i navike?.

a) teško prihvatam tuđe običaje
b) prihvatanje tuđih običaja i navika ne zadaje mi veće teškoće
c) lako prihvatam tuđe običaje
d) vrlo lako prihvatam tuđe običaje

4. Da li bi se oženili ili udali za pripadnika druge rase?

a) da
b) zavisi od slučaja
c) ne
d) ne znam

5. Smatrate li da se pojedini narodi razlikuju po svojim intelektualnim sposobnostima?

a) da
b) ne razlikuju se
c) donekle se razlikuju
d) ne znam

6. Kako se osećate kada se nađete u novoj sredini?

a) vrlo prijatno
b) uglavnom prijatno
c) neprijatno
d) svejedno mi je

7. Da li se u ponašanju uporno pridržavate ranije stečenih navika i običaja?

a) uporno se pridržavam
b) vodim računa o tradiciji
c) ponekad obratim pažnju na ranije stečene navike
d) ne pridržavam se

8. Da li vodite računa o tome šta okolina misli o Vama?

a) da, to mi je vrlo važno
b) o tome ponekad vodim računa
c) to me ne zanima
d) ne znam

9. Smatrate li da u vaspitanju treba da se držite "stare škole"?

a) da
b) ne
c) samo donekle
d) ne znam

10. Da li se lako prilagođavate novim modernim tendencijama?

a) da, lako
b) uglavnom lako
c) ponekad lako, ponekad teško
d) vrlo teško

11. Smatrate li da u porodici postoje posebno "muški", a posebno "ženski" poslovi?

a) da, postoje
b) takvi poslovi ne postoje
c) zavisi od gledanja
d) ne znam

12. Da li pri vaspitanju svoje dece treba da bude presudna očeva reč?

a) da
b) ne
c) treba oboje da učestvuju
d) zavisi od pola deteta

13. Da li muž i žena u braku treba da budu ravnopravni?

a) da
b) samo donekle
c) jedan od supružnika treba da bude dominantan
d) ne znam

14. Da li će Vam biti svejedno koje će Vam zanimanje odabrati Vaša deca?

a) u to se neću mešati
b) u tu odluku ću se donekle umešati
c) izvršiću uticaj na decu da odaberu dobro zanimanje
d) to će mi biti vrlo važan zadatak da utičem na odluku svoje dece o njihovom budućem pozivu

15. Da li bi se udali ili oženili osobom koja ima nižu školsku kvalifikaciju od Vaše?

a) to mi ne bi bila prepreka
b) o tome bih samo donekle poveo računa
c) to bi bilo odlučujuće
d) zavisi od drugih kvaliteta te osobe


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice