Razlike između polova

Koliko ste upućeni u razlike između polova? Čitate li ih kao knjigu? Pogledajte koliko se vaše znanje podudara sa zaključcima psihologa i sociologa.

Nakon svake izjave odgovorite TAČNO ili NETAČNO:

1. U prepirkama između supružnika najčešće pobeđuje osoba koja najviše priča.

2. Žene su spretnije u rešavanju komplikovanih problema od muškaraca.

3. Žene su u pravilu veselije i optimističnije od muškaraca.

4. Muškarci trebaju manje sna od žena.

5. Suočena s ozbiljnom krizom, žena će verovatnije 'izgubiti živce' pre od muškarca.

6. Muškarci su zahtevniji po pitanju ishhrane od žena.

7. Muškarci su daleko više egocentričniji od žena.

8. Kad se u brak upletu roditelji, najčešće je reč o njenoj mami.

9. Žene pričaju češće o muškarcima nego li muškarci o ženama.

10. Žene daleko bolje razemiju svoje muževe nego oni njih.

11. Žene rade više problema oko sitnica.

12. Muškarci su iskreniji od žena.

13. Većina muževa inteligentnija je od svojih supruga.

14. Razvedeni muškarci manji su rizik za novog bračnog partnera od razvedenih žena.

15. Naširoko prošireno mišljenje da su žene bolje u verbalnoj komunikaciji zapravo se ne temelji na činjenicama.

16. Žene će brže osetiti dosadu od muškaraca.

17. Muškarci imaju brže reflekse i reaguju brže od žena.

18. Muškarci osećaju intenzivnije i sreću i nesreću.

DA VIDIMO ŠTA KAŽU STRUČNJACI?

Vi ste svoje rekli, a evo što su zaključili oni koji se ovom problematikom bave na fakultetima.

1. TAČNO. Istraživanja sa Univerziteta Harvard pokazuju da prilikom prepirki najčešće pobeđuje osoba koja najviše govori.

2. NETAČNO. Tokom dvogodišnje studije sprovedene na Univerzitetu Stanford pokazalo se da, i kada su svi drugi bitni faktori podjednaki, muškarci 50 posto efikasnije rešavaju komplikovane probleme od žena.

3. NETAČNO. Istraživanje psihologa sa Univerziteta Southern California pokazuje da su žene sklonije depresiji od muškaraca.

4. TAČNO. Različiti naučnici potvrdili su da žene u proseku trebaju više sna od muškaraca.

5.NETAČNO. Iako će se prilikom hitnih slučajeva žene daleko više uznemiriti psihološke studije nepobitno su dokazale da će tokom ozbiljnih životnih kriza žena ostati pribranija od prosečnog muškarca.

6. NETAČNO. Stručnjaci su ustanovili da su žene po pitanju ishrane probirljivije od muškaraca.

7. NETAČNO. Psiholozi su ustanovili da su žene veći egocentrici. One imaju manje društvenih interesa od muškaraca i daleko su više preokupirane ličnim željama i problemima.

8. NETAČNO. Nakon pomnog istraživanja naučnici American Institute of Family Relations zaključili su: “Suprotno tradiciji najviše problema bračnom paru ne izaziva njena nego njegova majka."

9. TAČNO. Sa sveučilišta Minnesota potvrđeno je da žene češće razglabaju o muškarcima nego li oni o ženama. Zapravo osim o drugim ženama priče o muškarcima najomiljenija su ženska tema. Muški razgovori češće uključuju posao, novac, druge muškarce, a tek onda žene. 10. NETAČNO. Psiholog Richard C. Cowden intenzivno je istraživao život bračnih parova i ustanovio da muževi daleko bolje poznaju karakter svojih žena te mogu preciznije predvideti kako će one reagovati u određenim situacijama.

11. TAČNO. Iako ćete čuti žene koje govore: "Trebate ga videti kako pravi probleme oko najmanje prehlade!", tokom studije s preko 5.000 muškaraca i žena koju su sproveli naučnici Cornell University Medical College ustanovljeno je da žene imaju sklonost da preuveličavaju gotovo svaki problemčić.

12. NETAČNO. Psihološki test Univerziteta De Paul pokazao je da će žene jednako kao i muškarci biti spremne da prećute istinu, no kad je reč o otvorenim lažima muškarci su lagali češće i drskije.

13. TAČNO. Studije pokazuju da žene privlače muškarci inteligentniji od njih samih, dok muškarce inteligentnije žene plaše. To ne znači da su muškarci u pravilu inteligentniji pol već da muškarci odabiru žene ispod, a žene muškarce iznad njihovog nivoa.

14. NETAČNO. Studije sociologa Univerziteta Južna Kalifornija pokazuju da se muškarci teže prilagođavaju novom braku, uglavnom nisu skloni kompromisu i većinu promena očekuju od svoje partnerice.

15. NETAČNO. Profesor Leona F. Tyler, psycholog sa Univerziteta Oregon istraživao je spoznaje vodećih stručnjaka na području i potvrdio da žene osim što su gotovo uvek spremnije na razgovor, mogu govoriti duže, tečnije i brže od muškarca.

16. TAČNO. Studije pokazuju da se muškarci nemirnije prirode i češće se dosađuju od žena. Njima nedostaje ženska sposobnost prilagodbe na monotone uslove, a niti imaju potrebu za introspekcijom i sanjaranjem kao one.

17. TAČNO. Ogromna većina naučnika dokazala je da muškarac suočen s direktnom opasnošću reaguje brže od prosečne žene.

18. NETAČNO. Studije su pokazale da žene ne samo da imaju veći kapacitet za proživljavanje sreće, već daleko dublje proživljavaju i nesreću. Prema mišljenju psihologa Lewis M. Terman sa Univerziteta Stanford "Žene proživljavaju ekstreme bračne sreće i nesreće dublje nego njihovi muževi."

BODOVI:

Za svaki tačan odgovor dodelite sebi 10 bodova.

Nakon što su ovaj test rešili prvi volonteri različite životne dobi i različitog pola niko od njih nije odgovorio TAČNO na sva pitanja, a neki su jedva pogodili i polovinu odgovora.

Stoga ako se vaši odgovori u 50% ili 60% slažu s ispravnim odgovorima potapšajte se po ramenu.
Znanje koje je premašilo 70% je izvanredno,
80% ili 90% je zapanjujuće,

A ako ste znali tačan odgovor na sva pitanja i imate 100 posto ispravne odgovore - žao nam je ne verujemo vam!portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice