Seno...

Poznati podaci:

  • Konj pojede plast sena za 1/2 meseca.
  • Magarac pojede plast sena za mesec dana.
  • Koza pojede plast sena za 2 meseca.
  • Ovca pojede plast sena za 3 meseca.

    Za koliko dana ce zajedno konj, magarac, koza i ovca pojesti jedan plast sena?


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice