Koliko štetite sami sebi?


Za svaku tvrdnju u ovom testu, obeležite onoliko bodova koliko ste puta učinili nešto od navedenog u zadnjih sedam dana:

1. Ustali kasno.
   0    1    2    3    4    5    6

2. Nedovoljno doručkovali
   0    1    2    3    4    5    6

3. Žurili na posao, sastanak, u školu .
   0    1    2    3    4    5    6

4. Bili pod pritiskom na poslu, u kući.
   0    1    2    3    4    5    6

5. Ostali u zastoju u tranvaju, autobusu, automobilu
   0    1    2    3    4    5    6

6. Uveče se osećali isprazno
   0    1    2    3    4    5    6

7. Uveče imali grižu savesti
   0    1    2    3    4    5    6

8. Uveče se osećeli iscrpljeno, bez vidljivog razloga
   0    1    2    3    4    5    6

9. Imali noćne more
   0    1    2    3    4    5    6

10. Naljutili se na nekoga
   0    1    2    3    4    5    6

11. Svaljivali krivicu na nekoga
   0    1    2    3    4    5    6

12. Pomislili da vam je neko učinio nepravdu
   0    1    2    3    4    5    6

13. Naslavili poluglasno ili u sebi prekinuti razgovor
   0    1    2    3    4    5    6

14. Lenčarili, a da u tome niste uživali
   0    1    2    3    4    5    6

15. Predbacivali sebi da nedovoljno pazite na svoj izgled
   0    1    2    3    4    5    6

16. Bili bez ikakvih želja
   0    1    2    3    4    5    6

17. Ludo se zabavijali, ali vam je nakon toga bilo loše
   0    1    2    3    4    5    6

18. Nezdravo jeli
   0    1    2    3    4    5    6

19. Prekršili neka životna pravila.
   0    1    2    3    4    5    6

20. Ogovarali nekoga ko nije bio prisutan.
   0    1    2    3    4    5    6

21. Razmišljali o nečemu šlo ne možete reći nekoj osobi.
   0    1    2    3    4    5    6

22. Zaspali pred televizorom.
   0    1    2    3    4    5    6

23. Sumnjali u nekoga.
   0    1    2    3    4    5    6

24. Sumnjali u pravdu.
   0    1    2    3    4    5    6

25. Sumnjali u Boga.
   0    1    2    3    4    5    6
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice