Da li ste pod stresom?

Izracunaj nivo svog stresa ispunjavajuci sledeci upitnik.


1. Umoran si

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.2. Osecaš se utuceno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.3. Imaš dobar dan

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.4. Fizicki si iscrpljen

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.5. Emocionalno si iscrplen

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.6. Sretan si

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.7. "Ispran si"

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.8. "Ne možeš to više podneti"

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.9. Nesretan si

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.10. Osecaš se srušeno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.11. Osecaš se ulovjen u zamku

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.12. Osecaš se bezvredno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.13. Zamoren si životom

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.14. Brineš
a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.15. Osecaš se bez iluzija i volje

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.16. Slab si i prijemciv na bolesti

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.17. Osecaš se beznadežno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.18. Osecaš se odbaceno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.19. Osecaš se optimisticno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.20. Osecaš se prepun energije

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.21. Osecaš se teskobno

a) Nikad.
b) Jednom nakon dugog vremena
c) Retko.
d) Ponekad.
e) Cesto.
f) Obicno
g) Uvek.

portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice