Share to FB


Proveri svoje znanje o sunčevom sistemu


1. Koja planeta ima najkraću orbitu?

a) Zemlja
b) Merkur
c) Mars

2. Koje živo biće je prvo bilo u svemiru?

a) pas Lajka
b) magarac Albert.
c) Jurij gagarin.

3. Koja planeta ima prstenove"?

a) Saturn
b) Neptun
c) oba

4. Gle, pala je zvezda!" rekli smo sto puta, ali, zvezda padalica je:

a) kometa
b) meteor
c) svemirski otpad

5. Koja planeta ima najveći mesec?

a) Zemlja(Mesec)
b) Saturn(Titan)
c) Jupiter (Ganimed)

6. Koliko planeta ima u sunčevom sistemu?

a) 8
b) 9
c) 12

7. Kojom brzinom Zemlja orbitira oko Sunca?

a) 1.007 km/h.
b) 10.700 km/h.
c) 107.000 km/h.

8. Na kojoj planeti je najvišlja planina u sunčevom sistemu?

a) Zemlji
b) Marsu
c) Neptunu


Odgovor je ...