Temperamenat i njegove karakteristike

suncanje

U ovom testu postavljeno Vam je 16 pitanja koja se odnose na neke Vaše životne situacije i neko Vaše mišljenje o tome kako bi Vi reagovali u tim situacijama. Ovim testom se ispituje stepen posedovanja temperamenta i njegovo ispoljavanje u različitim životnim situacijama.

Pod temperamentom podrazumevamo dosledan način mobilisanja i oslobadanja emocionalne energije. Temperamenat se, prema tome, definiše prvenstveno na osnovu učestalosti i intenziteta mobilnosti energije, trajno emocionalno uzbuđenje i motorne aktivnosti koje prate emocije.

Danas je najviše u upotrebi podela temperamenta na četiri osnovna tipa:
kolerik – emocije se javljaju često i veoma su intenzivne;
sangvinik – emocije se javljaju brzo, ali nisu intenzivne;
melanholik – emocije se javljaju sporo, ali su velikog intenziteta;
flegmatik - emocije se javljaju sporo i malog su intenziteta.

Na postavljena pitanja treba iskreno odgovarati jer ćete samo na taj način saznati koja vrsta temperamenta kod Vas dominira kao i to da li ste dovoljno temperamentni. Najviše je moguće dobiti 16 poena i to onda ako odgovorite tačno na svako od postavljenih pitanja. Veći broj poena znači da posedujete veći stepen razvijenosti neke vrste temperamenta. Manji broj poena znači nedostatak razvijenosti temperamenta.


1. Da li pretežno u različitim životnim situacijama reagujete brzo i burno?

a) uglavnom tako reagujem
b) uvek tako reagujem
c) ponekad tako reagujem
d) nikad tako ne reagujem


2. Da li ste skloni čestim afektima?

a) da
b) ponekad
c) samo izuzetno
d) ne


3. Da li se često sukobljavate sa okolinom u kojoj živite i radite?

a) retko kada
b) ponekad se sukobljavam
c) nikad se nesukobljavam
d) često se sukobljavam


4. Kada sa nekim o nečemu diskutujete, da li tu diskusiju pratite burnim gestovima i mimikom?

a) da
b) uglavnom
c) ponekad
d) ne


5. Da li se lako zagrejete za neki posao, a zatim brzo ohladite?

a) da
b) uglavnom
c) ponekad
d) ne


6. Da li često menjate emocionalna stanja i raspoloženje?

a) vrlo često
b) ponekad
c) retko
d) nikad


7. Da li su Vam emocije i raspoloženja burna?

a) jesu
b) samo ponekad
c) retko kada
d) nisu


8. Da li Vas okolina smatra za živahnu i pokretnu osobu?

a) ne
b) poneko me tako doživljava
c) svi koji me poznaju tako me doživljavaju
d) niko me tako ne doživljava


9. Da li često emocionalno reagujete?

a) da
b) uglavnom često reagujem
c) samo ponekad tako reagujem
d) nikad tako ne reagujem


10. Ako emocionalno reagujete kakvog su intenziteta te reakcije?

a) slabog
b) presečne jačine
c) jakog intenziteta
d) vrlo jakog intenziteta


11. Da li sa spoljašnjim manifestacijama ispoljavate svoje emocionalno reagovanje?

a) da
b) retko kada
c) nikad ne ispoljavam
d) uglavnom ispoljavam


12. Da li Vam pri emocionalnim stranjima preovladava tuga i zabrinutost?

a) nikada
b) ponekad
c) retko kada
d) skoro uvek


13. Da li često vrlo emocionalno reagujete na spoljne dogadaje?

a) da
b) uglavnom često reagujem
c) skoro nikad ne reagujem
d) ponekad reagujem


14. Da li se lako uzbudite i dovedete u emocionalno stanje?

a) vrlo se teško uzbudujem
b) vrlo se često uzbudujem
c) ponekad se lako uzbudujem
d) nikad se ne uzbudujem


15. Da li Vaše emocije prate spoljašnje manifestacije?

a) skoro uvek prate
b) ponekad prate
c) retko prate
d) nikada ne prate


16. Kada se uzbudite da li su Vam emocije jakog ili slabijeg intenziteta?

a) vrlo jakog intenziteta
b) prosečnog intenziteta
c) ponekad jakog, a ponekad slabijeg intenziteta
d) slabog intenziteta
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice