Da li vam treba prijatelj?

volim sebe

1. Trebam li posuditi komad odeće ili alata uvek postoje osobe na koje se mogu osloniti :

a) da
b) ne


2. Osim moje obitelji postoje i drugi ljudi koji se raduju mojim uspesima.

a) da
b) ne


3. Često se sastajem i razgovaram s osobama koji nisu deo moje uže porodice.

a) da
b) ne


4. Većina ljudi s kojima se sastajem ima dobro mišljenje o meni.

a) da
b) ne


5. Treba li mi kakva preporuka, znam osobe koje bi mi je dale bez ikakvog suzdržavanja.

a) da
b) ne


6. Osećam kako nemam nikoga s kim mogu podeliti najdublje misli i strahove.

a) ne
b) da


7. Većina ljudi koje znam uspešnija je od mene.

a) ne
b) da


8. Kad bi moj suprug ili supruga napustio/la grad imala/o bi poteškoća pronaći nekoga da me prati u kino ili na koncert.

a) ne
b) da


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice