Jeste li podložni tudjem uticaju?

Neki se ljudi pretvaraju u vosak u tudjim rukama. Koliko se može s vama upravljati?


1. Jeste li uvek zadovoljni sobom?

a) Jesam
b) Nisam


2. Imate li cesto utisak da vas je neko nasamario?

a) Imam.
b) Nemam


3. Jeste li svadljivi?

a) Jesam
b) Nisam


4. Jeste li se rano odvojili od roditelja?

a) Jesam.
b) Nisam


5. Nosite li najdražu odecu i onda kad se ona drugima ne svidja?

a) Da
b) Ne


6. Dopuštate li cesto da vas odvrate od vaših nauma?

a) Da
b) Ne
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice