Da li ste još pod uticajem oca


1.) Majka često kaže za vašeg oca:

a.) On je dobar čovek.
b.) On ničemu ne koristi.
c.) Učini kako ti on kaže.
d.) Kad bi ti njega stvarno znala.
e.) Dok j eon bio... ja sam.

2.) Najviše vam je potreban zbog:

a.) Saveta.
b.) Inspiracije.
c.) Dobre zabave.
d.) Kontraprimera (živ je je dokaz kako ne treba činiti).
e.) Njegove ruke preko vašeg ramena.

3.) Dok ste pripremali venčanje, razmišljali ste:

a.) Nadam se da će se tata složiti.
b.) Biće sretan i ponosan.
c.) Ko će me dovesti pred oltar.
d.) Nadam se da me neće razočarati.
e.) Pobrinuće se za smeh i zabavu.

4.) Najgore lice vašeg oca je:

a.) Sklon je kontroli.
b.) Retko je bio kod kuće.
c.) Razmazio me je.
d.) Neodgovoran je.
e.) Slabić je.

5.) Dok ste bili devojčica, oca ste doživljavali:

a.) Avanturista.
b.) Razočaravajućeg.
c.) Toplog i brižnog.
d.) Domaćina i gazdu.
e.) Idola (idealizovala sam ga).

6.) Dominantan osećaj prema ocu je:

a.) Ljubav.
b.) Poštovanje.
c.) Čežnja.
d.) Stid.
e.) Zavist, ljubomora.

7.) Od oca ste naučili:

a.) Ovo je svet muškaraca.
b.) Muškarci su misterija.
c.) Muškarcima se ne sme verovati.
d.) Jednom dete, uvek dete.
e.) Dobra volja i namera na kraju pobede.

8.) Prema njemu, dom u kome ste odrasli bio je:

a.) Njegov posed.
b.) Njegov dvorac.
c.) Zatvor.
d.) Mesto gde je sunce.
e.) Njegovo utočište.
portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice