Globalno otapanje ili ledeno doba!
ANTARKTIK ĆE POTOPITI SVET
POTAPANJE EVROPE
RAST NIVOA MORA
OTAPANJE LEDA
MORA RASTU VRLO BRZO...
ANTARKTIK ĆE POTOPITI SVET 2
LEDENEO DOBA, A NE OTAPANJE
NAUČNICI NEMAJU POJMA
UVUKLI I UN U KUPLERAJ
KOMPROMITIRANI PODACI
ANTARKTIK SE TOPI


portalIzlaz na portal         Predhodna stranica